หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เชียงดาว > ต.ปิงโค้ง > โครงการหลวงห้วยลึก


เชียงใหม่

โครงการหลวงห้วยลึก

โครงการหลวงห้วยลึก

Rating: 3.6/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 18.00 น.
 
โครงการหลวงห้วยลึก ที่พักผ่อนเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ โครงการหลวง โครงการพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ถ้าเดินทางมาจากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่-ฝาง
 
จากนั้น พอถึงกิโลเมตรที่ 95 ให้เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 500 เมตร ก็จะถึงสำนักงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก โดยใช้เวลาเดินทางทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ของพื้นที่เป็นที่ราบสลับกับเนินเขาและล้อมรอบด้วยภูเขาสูงชัน มีระดับความสูงจากน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 500 - 900 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 600 เมตร  
 
ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูง จัดอยู่ในลุ่มน้ำย่อยห้วยลึก ซึ่งเป็นลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำแม่ปิง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ในช่วง 20.11  - 28.21 องศาเซลเซียส ราษฎรในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าม้ง และรองลงมาเป็นมูเซอ ประชากรจำนวน รวมทั้งสิ้น 3,145 คน
 
งานหลักของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก คือ การจัดพื้นที่ทำกินให้แก่ชาวเขาเผ่าม้ง และชาวบ้านในบริเวณพื้นที่ โดยทำการส่งเสริม วิจัย และเพาะพันธุ์ให้แก่เกษตรกร ผลิตผล ได้แก่ ผักจำพวกผักสลัด แคนตาลูป ฯลฯ ไม้ดอก เช่น เบญจมาศ พีค็อก ฯลฯ ไม้ผล เช่น เสาวรส ทับทิม ฝรั่งคั้นน้ำ เป็นต้น
 
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรให้พัฒนาทักษะความรู้ และเทคโนโลยีมาใช้กับเกษตรกรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมรายได้ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น
 
ในปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกมีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยลึก บ้านใหม่สามัคคีและบ้านหนองเต่า ซึ่งในปี พ.ศ.2553 มีเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ จำนวน 361 ครัวเรือน
 
โดยส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร ทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ พืชผัก, พืชสมุนไพร, ไม้ดอก, ไม้ผล และพืชไร่ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ส่งผลผลิตผ่านมูลนิธิโครงการหลวง
 
รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งและเปิดต้อนรับให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือน โดยฤดูการท่องเที่ยวของที่นี่จะอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม เนื่องจากมีผลิตผลทางการเกษตร ให้ชมและซื้อหาได้ในราคาย่อมเยา โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5345 1116 ต่อศูนย์ห้วยลึก

โทร : 053451116

โครงการในพระราชดำริ หมวดหมู่: โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง กลุ่ม: โครงการหลวง

ปรับปรุงล่าสุด : 1 สัปดาห์ที่แล้ว

แผนที่โครงการหลวงห้วยลึก

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(24)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(23)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(5)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(80/1270)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(17)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(44)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(28)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(13)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(16)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(18)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(25)

น้ำตก น้ำตก(42)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(13)

ถ้ำ ถ้ำ(10)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(12)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(3)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(12)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(5)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(4)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(14)

เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(28)

ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(17)