คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

น้ำตก น้ำตก(21)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองตรัง(3)

https://www.lovethailand.org/อ.ย่านตาขาว(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ปะเหลียน(9)

https://www.lovethailand.org/อ.สิเกา(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ห้วยยอด(3)

https://www.lovethailand.org/อ.วังวิเศษ(1)

น้ำตก

น้ำตก

น้ำตก หรือ โตน ในภาษาใต้ เป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เกิดจากลำน้ำไหลลงมาจากจุดที่สูงกว่า ทำให้เป็นลักษณะทัศนียภาพของน้ำตก น้ำตกที่พบได้ตามภูเขานั้น
น้ำตกลำปลอก

น้ำตกลำปลอก
(จ.ตรัง อ.ย่านตาขาว)
น้ำตกสายรุ้ง

น้ำตกสายรุ้ง
(จ.ตรัง อ.ย่านตาขาว)
น้ำตกโตนตก

น้ำตกโตนตก
(จ.ตรัง อ.ปะเหลียน)
น้ำตกโตนเต๊ะ

น้ำตกโตนเต๊ะ
(จ.ตรัง อ.ปะเหลียน)
น้ำตกไพรสวรรค์

น้ำตกไพรสวรรค์
(จ.ตรัง อ.ย่านตาขาว)
น้ำตกร้อยชั้นพันวัง

น้ำตกร้อยชั้นพันวัง
(จ.ตรัง อ.วังวิเศษ)
น้ำตกเขาหลัก

น้ำตกเขาหลัก
(จ.ตรัง อ.เมืองตรัง)
น้ำตกอ่างทอง

น้ำตกอ่างทอง
(จ.ตรัง อ.สิเกา)
น้ำตกช่องบรรพต

น้ำตกช่องบรรพต
(จ.ตรัง อ.ปะเหลียน)
น้ำตกเจ้าพะ

น้ำตกเจ้าพะ
(จ.ตรัง อ.ปะเหลียน)
น้ำตกน้ำพ่าน

น้ำตกน้ำพ่าน
(จ.ตรัง อ.ปะเหลียน)
น้ำตกโตนลำปลอก

น้ำตกโตนลำปลอก
(จ.ตรัง อ.ปะเหลียน)
น้ำตกธารกระจาย

น้ำตกธารกระจาย
(จ.ตรัง อ.ปะเหลียน)
น้ำตกปากแจ่ม

น้ำตกปากแจ่ม
(จ.ตรัง อ.ห้วยยอด)
น้ำตกลัดดา

น้ำตกลัดดา
(จ.ตรัง อ.ห้วยยอด)
น้ำตกโตนคลาน

น้ำตกโตนคลาน
(จ.ตรัง อ.ห้วยยอด)
น้ำตกหนานสะตอ

น้ำตกหนานสะตอ
(จ.ตรัง อ.ปะเหลียน)
วนอุทยานน้ำตกพ่าน

วนอุทยานน้ำตกพ่าน
(จ.ตรัง อ.ปะเหลียน)
น้ำตกห้วยครก

น้ำตกห้วยครก
(จ.ตรัง อ.เมืองตรัง)
น้ำตกควนประ

น้ำตกควนประ
(จ.ตรัง อ.เมืองตรัง)
น้ำตกน้ำเค็ม

น้ำตกน้ำเค็ม
(จ.ตรัง อ.ย่านตาขาว)