คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(30)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอนสัก(4)

https://www.lovethailand.org/อ.เกาะสมุย(10)

https://www.lovethailand.org/อ.เกาะพะงัน(14)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าชนะ(2)

อ่าว และชายหาด

อ่าว และชายหาด

อ่าว หมายถึงส่วนพื้นที่ของทะเลที่ล้อมรอบโดยแผ่นดินใกล้เคียง คลื่นทะเลในอ่าวมักจะสงบกว่าทะเลหรือมหาสมุทรที่อยู่ภายนอกเนื่องจากแผ่นดินต้านแรงคลื่นและแรงลมบางส่วนเอาไว้ อ่าวมีลักษณะที่เว้าโค้งเป็นรูปต่างๆ กัน ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะนิยมเรียกอ่าวตามลักษณะที่เกิดขึ้นเช่น "อ่าวเขาควาย" จะมีลักษณะชายหาดที่งุ้มเหมือนเขาควาย "อ่าวมะนาว" มีลักษณะของทะเลที่เว้าเข้าไปในแผ่นดินเป็นรูปมะนาว
 
เวิ้งน้ำขนาดใหญ่สามารถเรียกว่าอ่าว, ทะเล, บึงหรือทะเลสาบ ในขณะที่อ่าวขนาดเล็กที่เว้าเข้าตามชายฝั่ง รูปร่างโค้งรีและทางออกแคบเรียกว่าหาด ซึ่งมักจะมีชายหาดหรือหาดทราย อยู่ภายในเป็นบริเวณกว้าง ถ้าฝั่งสูงชันโดยตลอดอาจเรียกว่าฟยอร์ด พบได้ตามเขตขั้วโลก
 
อ่าว ถูกสร้างขึ้นได้ทั้งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์ โดยธรรมชาติเกิดจากน้ำทะเลที่เข้ามาท่วมระหว่างแนวเทือกเขาใต้ทะเลและบนแผ่นดิน หรือการกัดเซาะแนวชายฝั่ง ซึ่งส่วนที่กัดเซาะได้ง่ายจะเว้าลึกเข้าไปมากกว่าส่วนที่กัดเซาะยาก เมื่อนานเข้าก็ทำให้เกิดอ่าวขึ้น สำหรับฟยอร์ดเกิดจากการเคลื่อนตัวและการกัดเซาะของธารน้ำแข็ง และโดยมนุษย์คือการก่อสร้างสิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณโดยรอบที่ไม่ได้ป้องกันจะถูกกัดเซาะเป็นเวิ้งน้ำ
 
หาด หรือชายหาด คือที่ลาดลงไปในน้ำหรือบริเวณที่ตื้นเขินเป็นเนินอยู่กลางน้ำ โดยมากเป็นเนินทราย มักมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอยู่เสมอ จึงเป็นสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 
ฤดูร้อน หาดจะประกอบด้วยทรายเป็นส่วนใหญ่ มีความลาดชันน้อย ฤดูหนาว หาดประกอบด้วยหาดกรวด มีความลาดชันสูง หาดทั่ว ๆ ไป ส่วนใหญ่มักมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
อ่าวท้องนายปาน

อ่าวท้องนายปาน
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน)
อ่าวศรีธนู

อ่าวศรีธนู
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน)
หาดริ้น

หาดริ้น
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน)
หาดแม่หาด

หาดแม่หาด
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน)
หาดตลิ่งงาม

หาดตลิ่งงาม
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย)
หาดเฉวง

หาดเฉวง
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย)
หาดละไม

หาดละไม
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย)
หาดพระใหญ่ และหาดเชิงมน

หาดพระใหญ่ และหาดเชิงมน
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย)
หาดบ่อผุด

หาดบ่อผุด
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย)
หาดนางกำ

หาดนางกำ
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.ดอนสัก)
หาดเชิงมน

หาดเชิงมน
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย)
หาดหน้าทอน

หาดหน้าทอน
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย)
อ่าวโฉลกหลำ

อ่าวโฉลกหลำ
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน)
หาดยาว

หาดยาว
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน)
หาดขอม

หาดขอม
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน)
อ่าวในวก

อ่าวในวก
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน)
อ่าววกตุ่ม

อ่าววกตุ่ม
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน)
หาดสลัด

หาดสลัด
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน)
อ่าวหินวง

อ่าวหินวง
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน)
หาดโฉลกบ้านเก่า

หาดโฉลกบ้านเก่า
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน)
อ่าวลึก

อ่าวลึก
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน)