คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(54)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองสงขลา(5)

https://www.lovethailand.org/อ.สทิงพระ(5)

https://www.lovethailand.org/อ.จะนะ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.นาทวี(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สะบ้าย้อย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ระโนด(6)

https://www.lovethailand.org/อ.กระแสสินธุ์(2)

https://www.lovethailand.org/อ.รัตภูมิ(2)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเดา(2)

https://www.lovethailand.org/อ.หาดใหญ่(9)

https://www.lovethailand.org/อ.นาหม่อม(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ควนเนียง(3)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกล่ำ(3)

https://www.lovethailand.org/อ.สิงหนคร(13)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดขวด

วัดขวด
(จ.สงขลา อ.จะนะ)
วัดจะทิ้งพระ

วัดจะทิ้งพระ
(จ.สงขลา อ.สทิงพระ)
วัดถ้ำเขารูปช้าง

วัดถ้ำเขารูปช้าง
(จ.สงขลา อ.สะเดา)
วัดพระราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)

วัดพระราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)
(จ.สงขลา อ.สทิงพระ)
วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง)

วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง)
(จ.สงขลา อ.เมืองสงขลา)
วัดเอกเชิงแส

วัดเอกเชิงแส
(จ.สงขลา อ.กระแสสินธุ์)
วัดหาดใหญ่ใน

วัดหาดใหญ่ใน
(จ.สงขลา อ.หาดใหญ่)
วัดเกาะถ้ำ

วัดเกาะถ้ำ
(จ.สงขลา อ.เมืองสงขลา)
วัดคงคาเลียบ

วัดคงคาเลียบ
(จ.สงขลา อ.บางกล่ำ)
วัดถ้ำตลอด

วัดถ้ำตลอด
(จ.สงขลา อ.สะบ้าย้อย)
วัดเอกเชียงแสน

วัดเอกเชียงแสน
(จ.สงขลา อ.กระแสสินธุ์)
วัดพระนอนแหลมพ้อ

วัดพระนอนแหลมพ้อ
(จ.สงขลา อ.เมืองสงขลา)
วัดท้ายยอ

วัดท้ายยอ
(จ.สงขลา อ.เมืองสงขลา)
วัดในวัง

วัดในวัง
(จ.สงขลา อ.นาทวี)
วัดท่าบอน

วัดท่าบอน
(จ.สงขลา อ.ระโนด)
วัดท่าแซ

วัดท่าแซ
(จ.สงขลา อ.หาดใหญ่)
วัดป่ากอสุวรรณาราม

วัดป่ากอสุวรรณาราม
(จ.สงขลา อ.นาหม่อม)
วัดคูเต่า

วัดคูเต่า
(จ.สงขลา อ.บางกล่ำ)
วัดคงคาวดี (ปากบาง)

วัดคงคาวดี (ปากบาง)
(จ.สงขลา อ.ควนเนียง)
วัดนารังนก

วัดนารังนก
(จ.สงขลา อ.บางกล่ำ)
วัดสีหยัง

วัดสีหยัง
(จ.สงขลา อ.ระโนด)