คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(30)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองภูเก็ต(14)

https://www.lovethailand.org/อ.กะทู้(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ถลาง(11)

อ่าว และชายหาด

อ่าว และชายหาด

อ่าว หมายถึงส่วนพื้นที่ของทะเลที่ล้อมรอบโดยแผ่นดินใกล้เคียง คลื่นทะเลในอ่าวมักจะสงบกว่าทะเลหรือมหาสมุทรที่อยู่ภายนอกเนื่องจากแผ่นดินต้านแรงคลื่นและแรงลมบางส่วนเอาไว้ อ่าวมีลักษณะที่เว้าโค้งเป็นรูปต่างๆ กัน ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะนิยมเรียกอ่าวตามลักษณะที่เกิดขึ้นเช่น "อ่าวเขาควาย" จะมีลักษณะชายหาดที่งุ้มเหมือนเขาควาย "อ่าวมะนาว" มีลักษณะของทะเลที่เว้าเข้าไปในแผ่นดินเป็นรูปมะนาว
 
เวิ้งน้ำขนาดใหญ่สามารถเรียกว่าอ่าว, ทะเล, บึงหรือทะเลสาบ ในขณะที่อ่าวขนาดเล็กที่เว้าเข้าตามชายฝั่ง รูปร่างโค้งรีและทางออกแคบเรียกว่าหาด ซึ่งมักจะมีชายหาดหรือหาดทราย อยู่ภายในเป็นบริเวณกว้าง ถ้าฝั่งสูงชันโดยตลอดอาจเรียกว่าฟยอร์ด พบได้ตามเขตขั้วโลก
 
อ่าว ถูกสร้างขึ้นได้ทั้งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์ โดยธรรมชาติเกิดจากน้ำทะเลที่เข้ามาท่วมระหว่างแนวเทือกเขาใต้ทะเลและบนแผ่นดิน หรือการกัดเซาะแนวชายฝั่ง ซึ่งส่วนที่กัดเซาะได้ง่ายจะเว้าลึกเข้าไปมากกว่าส่วนที่กัดเซาะยาก เมื่อนานเข้าก็ทำให้เกิดอ่าวขึ้น สำหรับฟยอร์ดเกิดจากการเคลื่อนตัวและการกัดเซาะของธารน้ำแข็ง และโดยมนุษย์คือการก่อสร้างสิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณโดยรอบที่ไม่ได้ป้องกันจะถูกกัดเซาะเป็นเวิ้งน้ำ
 
หาด หรือชายหาด คือที่ลาดลงไปในน้ำหรือบริเวณที่ตื้นเขินเป็นเนินอยู่กลางน้ำ โดยมากเป็นเนินทราย มักมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอยู่เสมอ จึงเป็นสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 
ฤดูร้อน หาดจะประกอบด้วยทรายเป็นส่วนใหญ่ มีความลาดชันน้อย ฤดูหนาว หาดประกอบด้วยหาดกรวด มีความลาดชันสูง หาดทั่ว ๆ ไป ส่วนใหญ่มักมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
จุดชมวิวกะตะกะรน

จุดชมวิวกะตะกะรน
(จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต)
หาดกมลา

หาดกมลา
(จ.ภูเก็ต อ.กะทู้)
หาดกะหลิม

หาดกะหลิม
(จ.ภูเก็ต อ.กะทู้)
หาดป่าตอง

หาดป่าตอง
(จ.ภูเก็ต อ.กะทู้)
หาดสุรินทร์

หาดสุรินทร์
(จ.ภูเก็ต อ.ถลาง)
อ่าวฉลอง

อ่าวฉลอง
(จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต)
อ่าวบางเทา

อ่าวบางเทา
(จ.ภูเก็ต อ.ถลาง)
อ่าวเสน

อ่าวเสน
(จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต)
แหลมกา

แหลมกา
(จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต)
แหลมพรหมเทพ

แหลมพรหมเทพ
(จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต)
แหลมสิงห์

แหลมสิงห์
(จ.ภูเก็ต อ.กะทู้)
หาดกะตะน้อย

หาดกะตะน้อย
(จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต)
หาดกะรน

หาดกะรน
(จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต)
หาดในหาน

หาดในหาน
(จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต)
หาดราไวย์

หาดราไวย์
(จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต)
หาดยะนุ้ย

หาดยะนุ้ย
(จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต)
หาดไม้ขาว

หาดไม้ขาว
(จ.ภูเก็ต อ.ถลาง)
หาดนาคาเล

หาดนาคาเล
(จ.ภูเก็ต อ.กะทู้)
หาดอ่าวปอ

หาดอ่าวปอ
(จ.ภูเก็ต อ.ถลาง)
หาดท่าหลา

หาดท่าหลา
(จ.ภูเก็ต อ.ถลาง)
หาดยามู

หาดยามู
(จ.ภูเก็ต อ.ถลาง)