คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(28)

https://www.lovethailand.org/อ.เกาะยาว(12)

https://www.lovethailand.org/อ.ตะกั่วทุ่ง(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ตะกั่วป่า(5)

https://www.lovethailand.org/อ.คุระบุรี(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ทับปุด(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ท้ายเหมือง(1)

อ่าว และชายหาด

อ่าว และชายหาด

อ่าว หมายถึงส่วนพื้นที่ของทะเลที่ล้อมรอบโดยแผ่นดินใกล้เคียง คลื่นทะเลในอ่าวมักจะสงบกว่าทะเลหรือมหาสมุทรที่อยู่ภายนอกเนื่องจากแผ่นดินต้านแรงคลื่นและแรงลมบางส่วนเอาไว้ อ่าวมีลักษณะที่เว้าโค้งเป็นรูปต่างๆ กัน ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะนิยมเรียกอ่าวตามลักษณะที่เกิดขึ้นเช่น "อ่าวเขาควาย" จะมีลักษณะชายหาดที่งุ้มเหมือนเขาควาย "อ่าวมะนาว" มีลักษณะของทะเลที่เว้าเข้าไปในแผ่นดินเป็นรูปมะนาว
 
เวิ้งน้ำขนาดใหญ่สามารถเรียกว่าอ่าว, ทะเล, บึงหรือทะเลสาบ ในขณะที่อ่าวขนาดเล็กที่เว้าเข้าตามชายฝั่ง รูปร่างโค้งรีและทางออกแคบเรียกว่าหาด ซึ่งมักจะมีชายหาดหรือหาดทราย อยู่ภายในเป็นบริเวณกว้าง ถ้าฝั่งสูงชันโดยตลอดอาจเรียกว่าฟยอร์ด พบได้ตามเขตขั้วโลก
 
อ่าว ถูกสร้างขึ้นได้ทั้งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์ โดยธรรมชาติเกิดจากน้ำทะเลที่เข้ามาท่วมระหว่างแนวเทือกเขาใต้ทะเลและบนแผ่นดิน หรือการกัดเซาะแนวชายฝั่ง ซึ่งส่วนที่กัดเซาะได้ง่ายจะเว้าลึกเข้าไปมากกว่าส่วนที่กัดเซาะยาก เมื่อนานเข้าก็ทำให้เกิดอ่าวขึ้น สำหรับฟยอร์ดเกิดจากการเคลื่อนตัวและการกัดเซาะของธารน้ำแข็ง และโดยมนุษย์คือการก่อสร้างสิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณโดยรอบที่ไม่ได้ป้องกันจะถูกกัดเซาะเป็นเวิ้งน้ำ
 
หาด หรือชายหาด คือที่ลาดลงไปในน้ำหรือบริเวณที่ตื้นเขินเป็นเนินอยู่กลางน้ำ โดยมากเป็นเนินทราย มักมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอยู่เสมอ จึงเป็นสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 
ฤดูร้อน หาดจะประกอบด้วยทรายเป็นส่วนใหญ่ มีความลาดชันน้อย ฤดูหนาว หาดประกอบด้วยหาดกรวด มีความลาดชันสูง หาดทั่ว ๆ ไป ส่วนใหญ่มักมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
ชายทะเลท่านุ่น

ชายทะเลท่านุ่น
(จ.พังงา อ.ตะกั่วทุ่ง)
ชายทะเลเขาหลัก

ชายทะเลเขาหลัก
(จ.พังงา อ.ตะกั่วป่า)
ทะเลบ้านนาใต้ ท่าเรือนาใต้

ทะเลบ้านนาใต้ ท่าเรือนาใต้
(จ.พังงา อ.ตะกั่วทุ่ง)
หาดคึกคัก

หาดคึกคัก
(จ.พังงา อ.ตะกั่วป่า)
แหลมปะการัง

แหลมปะการัง
(จ.พังงา อ.ตะกั่วป่า)
หาดบางสัก

หาดบางสัก
(จ.พังงา อ.ตะกั่วป่า)
หาดป่าทราย

หาดป่าทราย
(จ.พังงา อ.เกาะยาว)
หาดท่าเขา

หาดท่าเขา
(จ.พังงา อ.เกาะยาว)
อ่าวตีกุด

อ่าวตีกุด
(จ.พังงา อ.เกาะยาว)
อ่าวคลองสน

อ่าวคลองสน
(จ.พังงา อ.เกาะยาว)
อ่าวหินกอง

อ่าวหินกอง
(จ.พังงา อ.เกาะยาว)
อ่าวล้าน

อ่าวล้าน
(จ.พังงา อ.เกาะยาว)
อ่าวทราย

อ่าวทราย
(จ.พังงา อ.เกาะยาว)
โละปาแรด

โละปาแรด
(จ.พังงา อ.เกาะยาว)
แหลมนกออก

แหลมนกออก
(จ.พังงา อ.เกาะยาว)
หาดเขาปิหลาย

หาดเขาปิหลาย
(จ.พังงา อ.ตะกั่วทุ่ง)
หาดทุ่งนางคำ

หาดทุ่งนางคำ
(จ.พังงา อ.คุระบุรี)
หาดอ่าวเคย

หาดอ่าวเคย
(จ.พังงา อ.คุระบุรี)
หาดท้ายเหมือง

หาดท้ายเหมือง
(จ.พังงา อ.ท้ายเหมือง)
อ่าวทิวสน

อ่าวทิวสน
(จ.พังงา อ.เกาะยาว)
แหลมหาด

แหลมหาด
(จ.พังงา อ.เกาะยาว)