คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(44)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองนครศรีธรรมราช(7)

https://www.lovethailand.org/อ.พรหมคีรี(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ลานสกา(5)

https://www.lovethailand.org/อ.พิปูน(1)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียรใหญ่(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ชะอวด(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งสง(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งใหญ่(7)

https://www.lovethailand.org/อ.ปากพนัง(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ร่อนพิบูลย์(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ขนอม(3)

https://www.lovethailand.org/อ.หัวไทร(3)

https://www.lovethailand.org/อ.ถ้ำพรรณรา(1)

https://www.lovethailand.org/อ.พระพรหม(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ช้างกลาง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.เฉลิมพระเกียรติ(1)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดถ้ำทองพรรณรา

วัดถ้ำทองพรรณรา
(จ.นครศรีธรรมราช อ.ถ้ำพรรณรา)
วัดธาตุธาราม (วัดเขาธาตุ)

วัดธาตุธาราม (วัดเขาธาตุ)
(จ.นครศรีธรรมราช อ.ขนอม)
วัดนันทาราม

วัดนันทาราม
(จ.นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง)
วัดเขาขุนพนม

วัดเขาขุนพนม
(จ.นครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี)
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
(จ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
วัดสวนป่าน

วัดสวนป่าน
(จ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
วัดกระดังงา

วัดกระดังงา
(จ.นครศรีธรรมราช อ.ขนอม)
วัดเจดีย์หลวง

วัดเจดีย์หลวง
(จ.นครศรีธรรมราช อ.ขนอม)
วัดธาตุน้อย (วัดพระธาตุน้อย)

วัดธาตุน้อย (วัดพระธาตุน้อย)
(จ.นครศรีธรรมราช อ.ช้างกลาง)
วัดสวนหลวง

วัดสวนหลวง
(จ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
วัดท้าวโคตร

วัดท้าวโคตร
(จ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
วัดแม่เจ้าอยู่หัว

วัดแม่เจ้าอยู่หัว
(จ.นครศรีธรรมราช อ.เชียรใหญ่)
วัดไพศาลสถิต

วัดไพศาลสถิต
(จ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
วัดท้าวราษฎร์

วัดท้าวราษฎร์
(จ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
วัดตรีนิมิตร

วัดตรีนิมิตร
(จ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
วัดพัทธเสมา

วัดพัทธเสมา
(จ.นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา)
วัดดินดอน

วัดดินดอน
(จ.นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา)
วัดสรรเสริญ

วัดสรรเสริญ
(จ.นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา)
วัดโบราณาราม

วัดโบราณาราม
(จ.นครศรีธรรมราช อ.พิปูน)
วัดเขาแก้ววิเชียร

วัดเขาแก้ววิเชียร
(จ.นครศรีธรรมราช อ.เชียรใหญ่)
วัดไม้เสียบ

วัดไม้เสียบ
(จ.นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด)