คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าศาลา(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งใหญ่(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ปากพนัง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สิชล(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ขนอม(13)

https://www.lovethailand.org/อ.หัวไทร(3)

อ่าว และชายหาด

อ่าว และชายหาด

อ่าว หมายถึงส่วนพื้นที่ของทะเลที่ล้อมรอบโดยแผ่นดินใกล้เคียง คลื่นทะเลในอ่าวมักจะสงบกว่าทะเลหรือมหาสมุทรที่อยู่ภายนอกเนื่องจากแผ่นดินต้านแรงคลื่นและแรงลมบางส่วนเอาไว้ อ่าวมีลักษณะที่เว้าโค้งเป็นรูปต่างๆ กัน ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะนิยมเรียกอ่าวตามลักษณะที่เกิดขึ้นเช่น "อ่าวเขาควาย" จะมีลักษณะชายหาดที่งุ้มเหมือนเขาควาย "อ่าวมะนาว" มีลักษณะของทะเลที่เว้าเข้าไปในแผ่นดินเป็นรูปมะนาว
 
เวิ้งน้ำขนาดใหญ่สามารถเรียกว่าอ่าว, ทะเล, บึงหรือทะเลสาบ ในขณะที่อ่าวขนาดเล็กที่เว้าเข้าตามชายฝั่ง รูปร่างโค้งรีและทางออกแคบเรียกว่าหาด ซึ่งมักจะมีชายหาดหรือหาดทราย อยู่ภายในเป็นบริเวณกว้าง ถ้าฝั่งสูงชันโดยตลอดอาจเรียกว่าฟยอร์ด พบได้ตามเขตขั้วโลก
 
อ่าว ถูกสร้างขึ้นได้ทั้งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์ โดยธรรมชาติเกิดจากน้ำทะเลที่เข้ามาท่วมระหว่างแนวเทือกเขาใต้ทะเลและบนแผ่นดิน หรือการกัดเซาะแนวชายฝั่ง ซึ่งส่วนที่กัดเซาะได้ง่ายจะเว้าลึกเข้าไปมากกว่าส่วนที่กัดเซาะยาก เมื่อนานเข้าก็ทำให้เกิดอ่าวขึ้น สำหรับฟยอร์ดเกิดจากการเคลื่อนตัวและการกัดเซาะของธารน้ำแข็ง และโดยมนุษย์คือการก่อสร้างสิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณโดยรอบที่ไม่ได้ป้องกันจะถูกกัดเซาะเป็นเวิ้งน้ำ
 
หาด หรือชายหาด คือที่ลาดลงไปในน้ำหรือบริเวณที่ตื้นเขินเป็นเนินอยู่กลางน้ำ โดยมากเป็นเนินทราย มักมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอยู่เสมอ จึงเป็นสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 
ฤดูร้อน หาดจะประกอบด้วยทรายเป็นส่วนใหญ่ มีความลาดชันน้อย ฤดูหนาว หาดประกอบด้วยหาดกรวด มีความลาดชันสูง หาดทั่ว ๆ ไป ส่วนใหญ่มักมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
ชายทะเลปากพนัง และแหลมตะลุมพุก

ชายทะเลปากพนัง และแหลมตะลุมพุก
(จ.นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง)
หาดคอเขา (หาดปิติ)

หาดคอเขา (หาดปิติ)
(จ.นครศรีธรรมราช อ.สิชล)
หาดสิชล (หัวหินสิชล)

หาดสิชล (หัวหินสิชล)
(จ.นครศรีธรรมราช อ.สิชล)
หาดหินงาม

หาดหินงาม
(จ.นครศรีธรรมราช อ.สิชล)
อ่าวท้องหยี

อ่าวท้องหยี
(จ.นครศรีธรรมราช อ.ขนอม)
หาดสระบัว

หาดสระบัว
(จ.นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา)
หาดทรายแก้ว

หาดทรายแก้ว
(จ.นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา)
หาดในเปร็ต

หาดในเปร็ต
(จ.นครศรีธรรมราช อ.ขนอม)
บ่อน้ำจืดกลางทะเล

บ่อน้ำจืดกลางทะเล
(จ.นครศรีธรรมราช อ.ขนอม)
หาดหน้าด่าน

หาดหน้าด่าน
(จ.นครศรีธรรมราช อ.ขนอม)
หาดในเพลา

หาดในเพลา
(จ.นครศรีธรรมราช อ.ขนอม)
อ่าวขนอม

อ่าวขนอม
(จ.นครศรีธรรมราช อ.ขนอม)
อ่าวท้องชิง

อ่าวท้องชิง
(จ.นครศรีธรรมราช อ.ขนอม)
อ่าวท้องเนียน

อ่าวท้องเนียน
(จ.นครศรีธรรมราช อ.ขนอม)
อ่าวท้องโหนด

อ่าวท้องโหนด
(จ.นครศรีธรรมราช อ.ขนอม)
อ่าวหลักซอ-เขาหลักซอ

อ่าวหลักซอ-เขาหลักซอ
(จ.นครศรีธรรมราช อ.ขนอม)
อ่าวเตล็ด

อ่าวเตล็ด
(จ.นครศรีธรรมราช อ.ขนอม)
อ่าวแขวงเภา (อ่าวท้องตะเภา)

อ่าวแขวงเภา (อ่าวท้องตะเภา)
(จ.นครศรีธรรมราช อ.ขนอม)
แหลมประทับ

แหลมประทับ
(จ.นครศรีธรรมราช อ.ขนอม)
ทะเลปรน

ทะเลปรน
(จ.นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่)
ชายหาดบ้านปลายทอน

ชายหาดบ้านปลายทอน
(จ.นครศรีธรรมราช อ.สิชล)