คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(31)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองชุมพร(11)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าแซะ(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ปะทิว(4)

https://www.lovethailand.org/อ.หลังสวน(7)

https://www.lovethailand.org/อ.ละแม(2)

https://www.lovethailand.org/อ.สวี(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งตะโก(1)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดถ้ำเขาพลู

วัดถ้ำเขาพลู
(จ.ชุมพร อ.ปะทิว)
วัดประเดิม

วัดประเดิม
(จ.ชุมพร อ.เมืองชุมพร)
วัดพระธาตุถ้ำขวัญเมือง

วัดพระธาตุถ้ำขวัญเมือง
(จ.ชุมพร อ.สวี)
วัดเขาเจดีย์

วัดเขาเจดีย์
(จ.ชุมพร อ.ปะทิว)
วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย

วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
(จ.ชุมพร อ.เมืองชุมพร)
วัดเทพเจริญ (ถ้ำรับร่อ)

วัดเทพเจริญ (ถ้ำรับร่อ)
(จ.ชุมพร อ.ท่าแซะ)
วัดแก้วประเสริฐ

วัดแก้วประเสริฐ
(จ.ชุมพร อ.ปะทิว)
วัดแหลมสน

วัดแหลมสน
(จ.ชุมพร อ.หลังสวน)
วัดสามแก้ว

วัดสามแก้ว
(จ.ชุมพร อ.เมืองชุมพร)
วัดพระขวาง

วัดพระขวาง
(จ.ชุมพร อ.เมืองชุมพร)
วัดพระใหญ่

วัดพระใหญ่
(จ.ชุมพร อ.เมืองชุมพร)
วัดนาสร้าง

วัดนาสร้าง
(จ.ชุมพร อ.ท่าแซะ)
วัดสุวรรณาราม

วัดสุวรรณาราม
(จ.ชุมพร อ.หลังสวน)
วัดบรรพตพิสัย

วัดบรรพตพิสัย
(จ.ชุมพร อ.หลังสวน)
วัดหาดสำราญ

วัดหาดสำราญ
(จ.ชุมพร อ.หลังสวน)
วัดโสมสิริวัฒนาราม

วัดโสมสิริวัฒนาราม
(จ.ชุมพร อ.ละแม)
วัดดอนสะท้อน

วัดดอนสะท้อน
(จ.ชุมพร อ.สวี)
วัดนาสัก

วัดนาสัก
(จ.ชุมพร อ.สวี)
วัดคูขุด

วัดคูขุด
(จ.ชุมพร อ.เมืองชุมพร)
วัดดอนเมือง

วัดดอนเมือง
(จ.ชุมพร อ.เมืองชุมพร)
วัดเอราวัณนันทิยาราม

วัดเอราวัณนันทิยาราม
(จ.ชุมพร อ.ปะทิว)