คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(30)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองชุมพร(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ปะทิว(10)

https://www.lovethailand.org/อ.หลังสวน(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ละแม(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สวี(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งตะโก(1)

อ่าว และชายหาด

อ่าว และชายหาด

อ่าว หมายถึงส่วนพื้นที่ของทะเลที่ล้อมรอบโดยแผ่นดินใกล้เคียง คลื่นทะเลในอ่าวมักจะสงบกว่าทะเลหรือมหาสมุทรที่อยู่ภายนอกเนื่องจากแผ่นดินต้านแรงคลื่นและแรงลมบางส่วนเอาไว้ อ่าวมีลักษณะที่เว้าโค้งเป็นรูปต่างๆ กัน ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะนิยมเรียกอ่าวตามลักษณะที่เกิดขึ้นเช่น "อ่าวเขาควาย" จะมีลักษณะชายหาดที่งุ้มเหมือนเขาควาย "อ่าวมะนาว" มีลักษณะของทะเลที่เว้าเข้าไปในแผ่นดินเป็นรูปมะนาว
 
เวิ้งน้ำขนาดใหญ่สามารถเรียกว่าอ่าว, ทะเล, บึงหรือทะเลสาบ ในขณะที่อ่าวขนาดเล็กที่เว้าเข้าตามชายฝั่ง รูปร่างโค้งรีและทางออกแคบเรียกว่าหาด ซึ่งมักจะมีชายหาดหรือหาดทราย อยู่ภายในเป็นบริเวณกว้าง ถ้าฝั่งสูงชันโดยตลอดอาจเรียกว่าฟยอร์ด พบได้ตามเขตขั้วโลก
 
อ่าว ถูกสร้างขึ้นได้ทั้งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์ โดยธรรมชาติเกิดจากน้ำทะเลที่เข้ามาท่วมระหว่างแนวเทือกเขาใต้ทะเลและบนแผ่นดิน หรือการกัดเซาะแนวชายฝั่ง ซึ่งส่วนที่กัดเซาะได้ง่ายจะเว้าลึกเข้าไปมากกว่าส่วนที่กัดเซาะยาก เมื่อนานเข้าก็ทำให้เกิดอ่าวขึ้น สำหรับฟยอร์ดเกิดจากการเคลื่อนตัวและการกัดเซาะของธารน้ำแข็ง และโดยมนุษย์คือการก่อสร้างสิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณโดยรอบที่ไม่ได้ป้องกันจะถูกกัดเซาะเป็นเวิ้งน้ำ
 
หาด หรือชายหาด คือที่ลาดลงไปในน้ำหรือบริเวณที่ตื้นเขินเป็นเนินอยู่กลางน้ำ โดยมากเป็นเนินทราย มักมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอยู่เสมอ จึงเป็นสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 
ฤดูร้อน หาดจะประกอบด้วยทรายเป็นส่วนใหญ่ มีความลาดชันน้อย ฤดูหนาว หาดประกอบด้วยหาดกรวด มีความลาดชันสูง หาดทั่ว ๆ ไป ส่วนใหญ่มักมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
ปากน้ำหลังสวน

ปากน้ำหลังสวน
(จ.ชุมพร อ.หลังสวน)
หาดคอเขา

หาดคอเขา
(จ.ชุมพร อ.หลังสวน)
หาดตะวันฉาย

หาดตะวันฉาย
(จ.ชุมพร อ.ละแม)
หาดถ้ำธง

หาดถ้ำธง
(จ.ชุมพร อ.ปะทิว)
หาดทรายรี

หาดทรายรี
(จ.ชุมพร อ.เมืองชุมพร)
หาดทรายรีสวี

หาดทรายรีสวี
(จ.ชุมพร อ.สวี)
หาดทุ่งวัวแล่น

หาดทุ่งวัวแล่น
(จ.ชุมพร อ.ปะทิว)
หาดภราดรภาพ

หาดภราดรภาพ
(จ.ชุมพร อ.เมืองชุมพร)
หาดอรุโณทัย

หาดอรุโณทัย
(จ.ชุมพร อ.ทุ่งตะโก)
อ่าวทุ่งมะขาม

อ่าวทุ่งมะขาม
(จ.ชุมพร อ.เมืองชุมพร)
อ่าวทุ่งมะขามน้อย-ใหญ่

อ่าวทุ่งมะขามน้อย-ใหญ่
(จ.ชุมพร อ.เมืองชุมพร)
อ่าวบ่อเมา

อ่าวบ่อเมา
(จ.ชุมพร อ.ปะทิว)
เนินทรายงามชุมพร

เนินทรายงามชุมพร
(จ.ชุมพร อ.ปะทิว)
หาดผาแดง

หาดผาแดง
(จ.ชุมพร อ.เมืองชุมพร)
หาดคอสน

หาดคอสน
(จ.ชุมพร อ.เมืองชุมพร)
อ่าวพนังตัก

อ่าวพนังตัก
(จ.ชุมพร อ.เมืองชุมพร)
แหลมแท่น

แหลมแท่น
(จ.ชุมพร อ.ปะทิว)
หาดสะพลี

หาดสะพลี
(จ.ชุมพร อ.ปะทิว)
หาดหน้าทับ

หาดหน้าทับ
(จ.ชุมพร อ.ปะทิว)
หาดลกำ

หาดลกำ
(จ.ชุมพร อ.สวี)
หาดลกแพะ

หาดลกแพะ
(จ.ชุมพร อ.สวี)