คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

น้ำตก น้ำตก(28)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองน่าน(2)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่จริม(2)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านหลวง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.นาน้อย(3)

https://www.lovethailand.org/อ.ปัว(3)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าวังผา(3)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงสา(2)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงกลาง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.นาหมื่น(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สันติสุข(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บ่อเกลือ(2)

https://www.lovethailand.org/อ.สองแคว(4)

https://www.lovethailand.org/อ.เฉลิมพระเกียรติ(1)

น้ำตก

น้ำตก

น้ำตก หรือ โตน ในภาษาใต้ เป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เกิดจากลำน้ำไหลลงมาจากจุดที่สูงกว่า ทำให้เป็นลักษณะทัศนียภาพของน้ำตก น้ำตกที่พบได้ตามภูเขานั้น
น้ำตกภูฟ้า

น้ำตกภูฟ้า
(จ.น่าน อ.แม่จริม)
น้ำตกขุนน้ำงาว

น้ำตกขุนน้ำงาว
(จ.น่าน อ.เมืองน่าน)
น้ำตกดอยหลวง

น้ำตกดอยหลวง
(จ.น่าน อ.เมืองน่าน)
น้ำตกขุนมวบ

น้ำตกขุนมวบ
(จ.น่าน อ.แม่จริม)
น้ำตกห้วยพริกหลวง

น้ำตกห้วยพริกหลวง
(จ.น่าน อ.บ้านหลวง)
น้ำตกห้วยไฟ

น้ำตกห้วยไฟ
(จ.น่าน อ.บ้านหลวง)
น้ำตกดาดหมอก

น้ำตกดาดหมอก
(จ.น่าน อ.นาน้อย)
น้ำตกตาดหมอก (บ้านแม่แคม)

น้ำตกตาดหมอก (บ้านแม่แคม)
(จ.น่าน อ.นาน้อย)
น้ำตกข่วงเลิง

น้ำตกข่วงเลิง
(จ.น่าน อ.นาน้อย)
น้ำตกศิลาเพชร

น้ำตกศิลาเพชร
(จ.น่าน อ.ปัว)
น้ำตกขุนน้ำปัว

น้ำตกขุนน้ำปัว
(จ.น่าน อ.ปัว)
น้ำตกต้นตอง

น้ำตกต้นตอง
(จ.น่าน อ.ปัว)
น้ำตกแสนทอง

น้ำตกแสนทอง
(จ.น่าน อ.ท่าวังผา)
น้ำตกห้วยแวน

น้ำตกห้วยแวน
(จ.น่าน อ.เวียงสา)
น้ำตกขุนปั้ว

น้ำตกขุนปั้ว
(จ.น่าน อ.เวียงสา)
น้ำตกผานางอิง

น้ำตกผานางอิง
(จ.น่าน อ.เชียงกลาง)
น้ำตกตาดม่าน

น้ำตกตาดม่าน
(จ.น่าน อ.เชียงกลาง)
น้ำตกนางกวัก

น้ำตกนางกวัก
(จ.น่าน อ.นาหมื่น)
น้ำตกสะปัน

น้ำตกสะปัน
(จ.น่าน อ.บ่อเกลือ)
น้ำตกตาดทอง

น้ำตกตาดทอง
(จ.น่าน อ.สองแคว)
น้ำตกห้วยหินฝน

น้ำตกห้วยหินฝน
(จ.น่าน อ.สองแคว)