คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(19)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองสกลนคร(4)

https://www.lovethailand.org/อ.กุดบาก(1)

https://www.lovethailand.org/อ.พรรณานิคม(5)

https://www.lovethailand.org/อ.วาริชภูมิ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.วานรนิวาส(2)

https://www.lovethailand.org/อ.คำตากล้า(1)

https://www.lovethailand.org/อ.อากาศอำนวย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ส่องดาว(1)

https://www.lovethailand.org/อ.โคกศรีสุพรรณ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.โพนนาแก้ว(2)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดคำประมง

วัดคำประมง
(จ.สกลนคร อ.พรรณานิคม)
วัดถ้ำขาม (ภูขาม)

วัดถ้ำขาม (ภูขาม)
(จ.สกลนคร อ.พรรณานิคม)
วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง)

วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง)
(จ.สกลนคร อ.ส่องดาว)
วัดพระธาตุเชิงชุม

วัดพระธาตุเชิงชุม
(จ.สกลนคร อ.เมืองสกลนคร)
วัดใต้ต้นลาน

วัดใต้ต้นลาน
(จ.สกลนคร อ.พรรณานิคม)
วัดป่าโนนกลางภู่

วัดป่าโนนกลางภู่
(จ.สกลนคร อ.พรรณานิคม)
วัดสะพานศรี

วัดสะพานศรี
(จ.สกลนคร อ.เมืองสกลนคร)
วัดพระพุทธไสยาราม

วัดพระพุทธไสยาราม
(จ.สกลนคร อ.เมืองสกลนคร)
วัดเทพวิสุทธาราม (วัดหลวงปู่เจียม)

วัดเทพวิสุทธาราม (วัดหลวงปู่เจียม)
(จ.สกลนคร อ.กุดบาก)
วัดป่าภูริทัตตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ)

วัดป่าภูริทัตตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ)
(จ.สกลนคร อ.พรรณานิคม)
วัดถ้ำพระพุทธไสยาสน์

วัดถ้ำพระพุทธไสยาสน์
(จ.สกลนคร อ.วาริชภูมิ)
วัดโพธิ์ชัย

วัดโพธิ์ชัย
(จ.สกลนคร อ.คำตากล้า)
วัดศรีสมพร

วัดศรีสมพร
(จ.สกลนคร อ.อากาศอำนวย)
วัดดอนสวรรค์

วัดดอนสวรรค์
(จ.สกลนคร อ.วานรนิวาส)
วัดกัลยาณธัมโม (วัดป่าโชคไพศาล)

วัดกัลยาณธัมโม (วัดป่าโชคไพศาล)
(จ.สกลนคร อ.วานรนิวาส)
วัดถ้ำผาแด่น

วัดถ้ำผาแด่น
(จ.สกลนคร อ.เมืองสกลนคร)
วัดดอยธรรมเจดีย์

วัดดอยธรรมเจดีย์
(จ.สกลนคร อ.โคกศรีสุพรรณ)
วัดสวรรค์นิมิต (พระธาตุเจดีเก้ายอด)

วัดสวรรค์นิมิต (พระธาตุเจดีเก้ายอด)
(จ.สกลนคร อ.โพนนาแก้ว)
วัดยอดลำธาร

วัดยอดลำธาร
(จ.สกลนคร อ.โพนนาแก้ว)