คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(20)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองนครราชสีมา(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ครบุรี(1)

https://www.lovethailand.org/อ.คง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.โชคชัย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.โนนสูง(3)

https://www.lovethailand.org/อ.บัวใหญ่(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ประทาย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ปักธงชัย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.พิมาย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ห้วยแถลง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สูงเนิน(3)

https://www.lovethailand.org/อ.สีคิ้ว(3)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองบุนนาก(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพื่อชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยวได้ความรู้มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดี
 
ในท้องถิ่นพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่า ของสภาพแวดล้อมโดยที่ประชาคมในท้องถิ่น มีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว
 
อนุสาวรีย์ คือสิ่งก่อสร้างในลักษณะประติมากรรม เพื่อเป็นอนุสรณ์ ระลึกถึงเหตุการณ์ หรือคุณความดีของบุคคล ในอดีต
ปราสาทนางรำ

ปราสาทนางรำ
(จ.นครราชสีมา อ.ประทาย)
ปราสาทพะโค

ปราสาทพะโค
(จ.นครราชสีมา อ.โชคชัย)
ปราสาทหินพนมวัน

ปราสาทหินพนมวัน
(จ.นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา)
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
(จ.นครราชสีมา อ.พิมาย)
อุทยานลานบุญมหาวิหาร

อุทยานลานบุญมหาวิหาร
(จ.นครราชสีมา อ.สีคิ้ว)
เมืองโบราณที่ตำบลโคราชเก่า (เมืองโคราช)

เมืองโบราณที่ตำบลโคราชเก่า (เมืองโคราช)
(จ.นครราชสีมา อ.สูงเนิน)
แหล่งหินตัดสีคิ้ว

แหล่งหินตัดสีคิ้ว
(จ.นครราชสีมา อ.สีคิ้ว)
แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท

แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท
(จ.นครราชสีมา อ.โนนสูง)
โบราณสถานเมืองเสมา

โบราณสถานเมืองเสมา
(จ.นครราชสีมา อ.สูงเนิน)
กำแพงเมืองเก่า

กำแพงเมืองเก่า
(จ.นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา)
ปราสาทบึงคำ (กู่เกษม)

ปราสาทบึงคำ (กู่เกษม)
(จ.นครราชสีมา อ.ปักธงชัย)
ปราสาทครบุรี

ปราสาทครบุรี
(จ.นครราชสีมา อ.ครบุรี)
ปราสาทบ้านปรางค์

ปราสาทบ้านปรางค์
(จ.นครราชสีมา อ.คง)
ปราสาทพลสงคราม

ปราสาทพลสงคราม
(จ.นครราชสีมา อ.โนนสูง)
กู่ปราสาท

กู่ปราสาท
(จ.นครราชสีมา อ.โนนสูง)
ปรางค์กู่

ปรางค์กู่
(จ.นครราชสีมา อ.บัวใหญ่)
ปราสาทกู่ศิลา

ปราสาทกู่ศิลา
(จ.นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง)
ปราสาทเมืองแขก

ปราสาทเมืองแขก
(จ.นครราชสีมา อ.สูงเนิน)
ภาพเขียน 4000 ปี

ภาพเขียน 4000 ปี
(จ.นครราชสีมา อ.สีคิ้ว)
ปราสาทบ้านถนนหัก

ปราสาทบ้านถนนหัก
(จ.นครราชสีมา อ.หนองบุนนาก)