คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

น้ำตก น้ำตก(15)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองชัยภูมิ(4)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองบัวแดง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.เทพสถิต(2)

https://www.lovethailand.org/อ.แก้งคร้อ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.คอนสาร(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ภักดีชุมพล(2)

น้ำตก

น้ำตก

น้ำตก หรือ โตน ในภาษาใต้ เป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เกิดจากลำน้ำไหลลงมาจากจุดที่สูงกว่า ทำให้เป็นลักษณะทัศนียภาพของน้ำตก น้ำตกที่พบได้ตามภูเขานั้น
น้ำตกผาเอียง

น้ำตกผาเอียง
(จ.ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ)
น้ำตกเทพประทาน

น้ำตกเทพประทาน
(จ.ชัยภูมิ อ.เทพสถิต)
น้ำตกเทพพนา

น้ำตกเทพพนา
(จ.ชัยภูมิ อ.เทพสถิต)
น้ำผุดทับลาว

น้ำผุดทับลาว
(จ.ชัยภูมิ อ.คอนสาร)
น้ำผุดนาเลา

น้ำผุดนาเลา
(จ.ชัยภูมิ อ.คอนสาร)
น้ำผุดนาวงเดือน

น้ำผุดนาวงเดือน
(จ.ชัยภูมิ อ.คอนสาร)
น้ำผุดหินลาดวนารมย์ (น้ำผุดหินลาด)

น้ำผุดหินลาดวนารมย์ (น้ำผุดหินลาด)
(จ.ชัยภูมิ อ.คอนสาร)
น้ำตกดาดฟ้า

น้ำตกดาดฟ้า
(จ.ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ)
น้ำตกถ้ำเหี้ย

น้ำตกถ้ำเหี้ย
(จ.ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ)
น้ำตกตาดน้อย

น้ำตกตาดน้อย
(จ.ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ)
น้ำตกตากคร้อ

น้ำตกตากคร้อ
(จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง)
น้ำตกแก่งใหญ่

น้ำตกแก่งใหญ่
(จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง)
น้ำตกลำปะทาว

น้ำตกลำปะทาว
(จ.ชัยภูมิ อ.แก้งคร้อ)
น้ำตกสายรุ้ง

น้ำตกสายรุ้ง
(จ.ชัยภูมิ อ.ภักดีชุมพล)
น้ำตกชันกะบาก

น้ำตกชันกะบาก
(จ.ชัยภูมิ อ.ภักดีชุมพล)