คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(308)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองอำนาจเจริญ(104)

https://www.lovethailand.org/อ.ชานุมาน(21)

https://www.lovethailand.org/อ.ปทุมราชวงศา(42)

https://www.lovethailand.org/อ.พนา(30)

https://www.lovethailand.org/อ.เสนางคนิคม(26)

https://www.lovethailand.org/อ.หัวตะพาน(51)

https://www.lovethailand.org/อ.ลืออำนาจ(34)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดถ้ำแสงเพชร

วัดถ้ำแสงเพชร
(จ.อำนาจเจริญ อ.เมืองอำนาจเจริญ)
วัดพระเหลาเทพนิมิตร

วัดพระเหลาเทพนิมิตร
(จ.อำนาจเจริญ อ.พนา)
วัดโพธิ์ศิลา

วัดโพธิ์ศิลา
(จ.อำนาจเจริญ อ.ลืออำนาจ)
วัดไชยาติการาม

วัดไชยาติการาม
(จ.อำนาจเจริญ อ.พนา)
วัดป่าเทวีธรรม (วัดเขาเดือยไก่)

วัดป่าเทวีธรรม (วัดเขาเดือยไก่)
(จ.อำนาจเจริญ อ.เมืองอำนาจเจริญ)
วัดถ้ำแสงแก้ว

วัดถ้ำแสงแก้ว
(จ.อำนาจเจริญ อ.เมืองอำนาจเจริญ)
วัดภูถ้ำแกลบ

วัดภูถ้ำแกลบ
(จ.อำนาจเจริญ อ.เสนางคนิคม)
วัดป่าภูมะโรง

วัดป่าภูมะโรง
(จ.อำนาจเจริญ อ.ชานุมาน)
วัดตาลเลียน

วัดตาลเลียน
(จ.อำนาจเจริญ อ.เสนางคนิคม)
วัดป่าคีรีวงกต

วัดป่าคีรีวงกต
(จ.อำนาจเจริญ อ.ชานุมาน)
วัดภูจำปา

วัดภูจำปา
(จ.อำนาจเจริญ อ.เมืองอำนาจเจริญ)
วัดป่าก่อศิลาลักษณ์

วัดป่าก่อศิลาลักษณ์
(จ.อำนาจเจริญ อ.ชานุมาน)
วัดเขาสุวรรณบรรพต

วัดเขาสุวรรณบรรพต
(จ.อำนาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา)
วัดพุทธิสังขารวนาราม

วัดพุทธิสังขารวนาราม
(จ.อำนาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา)
วัดดอยนกยูงทอง

วัดดอยนกยูงทอง
(จ.อำนาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา)
วัดป่าศรีวิชัยสุวรรณาราม

วัดป่าศรีวิชัยสุวรรณาราม
(จ.อำนาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา)
วัดปัจฉิมวัน

วัดปัจฉิมวัน
(จ.อำนาจเจริญ อ.พนา)
วัดราสิยาราม

วัดราสิยาราม
(จ.อำนาจเจริญ อ.เมืองอำนาจเจริญ)
วัดดงเฒ่าเก่า

วัดดงเฒ่าเก่า
(จ.อำนาจเจริญ อ.เมืองอำนาจเจริญ)
วัดป่าภูดินวนาราม

วัดป่าภูดินวนาราม
(จ.อำนาจเจริญ อ.เมืองอำนาจเจริญ)
วัดดอยสวรรค์

วัดดอยสวรรค์
(จ.อำนาจเจริญ อ.เมืองอำนาจเจริญ)