คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(34)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองสมุทรสงคราม(14)

https://www.lovethailand.org/อ.บางคนที(10)

https://www.lovethailand.org/อ.อัมพวา(10)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดจุฬามณี

วัดจุฬามณี
(จ.สมุทรสงคราม อ.อัมพวา)
วัดบางกะพ้อม

วัดบางกะพ้อม
(จ.สมุทรสงคราม อ.อัมพวา)
วัดบางกุ้ง

วัดบางกุ้ง
(จ.สมุทรสงคราม อ.บางคนที)
วัดบางแคน้อย

วัดบางแคน้อย
(จ.สมุทรสงคราม อ.อัมพวา)
วัดบางแคใหญ่

วัดบางแคใหญ่
(จ.สมุทรสงคราม อ.อัมพวา)
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม)

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม)
(จ.สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม)
วัดประดู่

วัดประดู่
(จ.สมุทรสงคราม อ.อัมพวา)
วัดภุมรินทร์กุฎีทอง

วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
(จ.สมุทรสงคราม อ.อัมพวา)
วัดศรัทธาธรรม (วัดมอญ)

วัดศรัทธาธรรม (วัดมอญ)
(จ.สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม)
วัดอัมพวันเจติยาราม

วัดอัมพวันเจติยาราม
(จ.สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม)
วัดอินทาราม

วัดอินทาราม
(จ.สมุทรสงคราม อ.อัมพวา)
วัดเขายี่สาร

วัดเขายี่สาร
(จ.สมุทรสงคราม อ.อัมพวา)
วัดแก่นจันทน์

วัดแก่นจันทน์
(จ.สมุทรสงคราม อ.บางคนที)
วัดเจริญสุขารามวรวิหาร

วัดเจริญสุขารามวรวิหาร
(จ.สมุทรสงคราม อ.บางคนที)
วัดนางตะเคียน

วัดนางตะเคียน
(จ.สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม)
วัดปากสมุทร

วัดปากสมุทร
(จ.สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม)
วัดคู้สนามจันทร์

วัดคู้สนามจันทร์
(จ.สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม)
วัดจันทร์เจริญสุข (หลวงปู่สาย)

วัดจันทร์เจริญสุข (หลวงปู่สาย)
(จ.สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม)
วัดช่องลม

วัดช่องลม
(จ.สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม)
วัดธรรมาวุธาราม (วัดบังปืน)

วัดธรรมาวุธาราม (วัดบังปืน)
(จ.สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม)
วัดลาดเป้ง

วัดลาดเป้ง
(จ.สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม)