คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

โบสถ์ โบสถ์(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บางคนที(1)

โบสถ์

โบสถ์

โบสถ์ หมายถึง สถานที่ประกอบพิธีกรรมของศาสนาต่าง ๆ เช่น อุโบสถ หรือ โบสถ์ พุทธศาสนสถานที่พระภิกษุใช้ทำสังฆกรรม โบสถ์พราหมณ์ ศาสนสถานที่พราหมณ์ใช้ประกอบพิธีกรรมบูชาเทพเจ้าในศาสนาฮินดู โบสถ์คริสต์ ศาสนสถานที่คริสต์ศาสนิกชนใช้ประกอบพิธีการนมัสการพระยาห์เวห์