คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

น้ำตก น้ำตก(19)

https://www.lovethailand.org/อ.นครไทย(12)

https://www.lovethailand.org/อ.ชาติตระการ(2)

https://www.lovethailand.org/อ.วังทอง(5)

น้ำตก

น้ำตก

น้ำตก หรือ โตน ในภาษาใต้ เป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เกิดจากลำน้ำไหลลงมาจากจุดที่สูงกว่า ทำให้เป็นลักษณะทัศนียภาพของน้ำตก น้ำตกที่พบได้ตามภูเขานั้น
น้ำตกปอย

น้ำตกปอย
(จ.พิษณุโลก อ.วังทอง)
น้ำตกวังนกแอ่น (สวนรุกชาติสกุโณทยาน)

น้ำตกวังนกแอ่น (สวนรุกชาติสกุโณทยาน)
(จ.พิษณุโลก อ.วังทอง)
น้ำตกแก่งซอง

น้ำตกแก่งซอง
(จ.พิษณุโลก อ.วังทอง)
น้ำตกแก่งโสภา

น้ำตกแก่งโสภา
(จ.พิษณุโลก อ.วังทอง)
น้ำตกตาดดีหมี

น้ำตกตาดดีหมี
(จ.พิษณุโลก อ.นครไทย)
น้ำตกตาดใหญ่

น้ำตกตาดใหญ่
(จ.พิษณุโลก อ.นครไทย)
น้ำตกผาคุคำ

น้ำตกผาคุคำ
(จ.พิษณุโลก อ.นครไทย)
น้ำตกห้วยตาเหลียว

น้ำตกห้วยตาเหลียว
(จ.พิษณุโลก อ.นครไทย)
น้ำตกน้ำกุ่ม

น้ำตกน้ำกุ่ม
(จ.พิษณุโลก อ.นครไทย)
น้ำตกแก่งสะพุง

น้ำตกแก่งสะพุง
(จ.พิษณุโลก อ.นครไทย)
น้ำตกแม่เด๊ะ

น้ำตกแม่เด๊ะ
(จ.พิษณุโลก อ.นครไทย)
น้ำตกแก่งทราย

น้ำตกแก่งทราย
(จ.พิษณุโลก อ.นครไทย)
น้ำตกแก่งกวางเน่า

น้ำตกแก่งกวางเน่า
(จ.พิษณุโลก อ.นครไทย)
น้ำตกแก่งลาด

น้ำตกแก่งลาด
(จ.พิษณุโลก อ.นครไทย)
น้ำตกตาดหมอก

น้ำตกตาดหมอก
(จ.พิษณุโลก อ.นครไทย)
น้ำตกเขาธนูทอง

น้ำตกเขาธนูทอง
(จ.พิษณุโลก อ.ชาติตระการ)
น้ำตกตาดน้อย

น้ำตกตาดน้อย
(จ.พิษณุโลก อ.ชาติตระการ)
น้ำตกแก่งซาง

น้ำตกแก่งซาง
(จ.พิษณุโลก อ.วังทอง)
น้ำตกหมันแดง

น้ำตกหมันแดง
(จ.พิษณุโลก อ.นครไทย)