คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(31)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเพชรบูรณ์(11)

https://www.lovethailand.org/อ.ชนแดน(2)

https://www.lovethailand.org/อ.หล่มสัก(2)

https://www.lovethailand.org/อ.หล่มเก่า(5)

https://www.lovethailand.org/อ.วิเชียรบุรี(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ศรีเทพ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองไผ่(2)

https://www.lovethailand.org/อ.บึงสามพัน(1)

https://www.lovethailand.org/อ.น้ำหนาว(1)

https://www.lovethailand.org/อ.เขาค้อ(1)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดช้างเผือก

วัดช้างเผือก
(จ.เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์)
วัดยางงาม

วัดยางงาม
(จ.เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่)
วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว
(จ.เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์)
วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ
(จ.เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์)
วัดวิเชียรบำรุง (วัดท่าน้ำ)

วัดวิเชียรบำรุง (วัดท่าน้ำ)
(จ.เพชรบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี)
วัดศรีมงคล (วัดนาทราย)

วัดศรีมงคล (วัดนาทราย)
(จ.เพชรบูรณ์ อ.หล่มเก่า)
วัดไตรภูมิ

วัดไตรภูมิ
(จ.เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์)
วัดโพธิ์กลาง

วัดโพธิ์กลาง
(จ.เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์)
วัดถ้ำน้ำบัง

วัดถ้ำน้ำบัง
(จ.เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์)
วัดวังชมภู

วัดวังชมภู
(จ.เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์)
วัดวังทองเจริญธรรม

วัดวังทองเจริญธรรม
(จ.เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์)
วัดใหม่ชัยมงคล

วัดใหม่ชัยมงคล
(จ.เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์)
วัดพระพุทธบาทชนแดน (หลวงพ่อทบ)

วัดพระพุทธบาทชนแดน (หลวงพ่อทบ)
(จ.เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน)
วัดตาลเดี่ยว

วัดตาลเดี่ยว
(จ.เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก)
วัดโพนชัย

วัดโพนชัย
(จ.เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก)
วัดทรายงาม

วัดทรายงาม
(จ.เพชรบูรณ์ อ.หล่มเก่า)
วัดนาแซงน้อย

วัดนาแซงน้อย
(จ.เพชรบูรณ์ อ.หล่มเก่า)
วัดนาทราย

วัดนาทราย
(จ.เพชรบูรณ์ อ.หล่มเก่า)
วัดเสลินทราราม (วัดสระประดู่)

วัดเสลินทราราม (วัดสระประดู่)
(จ.เพชรบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี)
วัดซับน้อยธรรมรัศมี

วัดซับน้อยธรรมรัศมี
(จ.เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ)
วัดหนองไผ่ใต้ (วัดสวนมหาบารมี)

วัดหนองไผ่ใต้ (วัดสวนมหาบารมี)
(จ.เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่)