คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(14)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเพชรบูรณ์(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ชนแดน(1)

https://www.lovethailand.org/อ.หล่มสัก(2)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองไผ่(3)

https://www.lovethailand.org/อ.บึงสามพัน(3)

https://www.lovethailand.org/อ.วังโป่ง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.เขาค้อ(2)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ

เขื่อน เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับกั้นทางน้ำ เพื่อใช้ในการเก็บกักน้ำและป้องกันอุทกภัยรวมถึงผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนบนของเขื่อนจะประกอบไปด้วยส่วนที่เรียกว่าทางน้ำล้น สำหรับให้น้ำที่สูงกว่าระดับที่ต้องการไหลผ่านมาที่ฝั่งปลายน้ำ มากกว่าครึ่งหนึ่งของแม่น้ำสายหลักทั่วโลกจะมีเขื่อนกั้นไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง
 
ชนิดของเขื่อน จะจำแนกตามชนิดของวัสดุก่อสร้าง เช่น เขื่อนหิน เขื่อนดิน เขื่อนคอนกรีต เขื่อนคอนกรีตบดอัด หรือเขื่อนไม้
 
ประโยชน์ของเขื่อนที่สำคัญ คือ เพื่อกักเก็บน้ำ โดยเก็บน้ำจากช่วงฤดูน้ำหลากและปล่อยน้ำใช้ในการเกษตรกรรม อุปโภคบริโภคในช่วงขาดแคลนน้ำ เขื่อนยังคงใช้สำหรับป้องกันน้ำท่วมฉับพลันในฤดูที่น้ำไหลหลากอีกทางหนึ่ง โดยเขื่อนจะทำหน้าที่ชะลอความเร็วของน้ำ ให้น้ำไหลผ่านได้เฉพาะตามปริมาณที่เหมาะสม
 
ในปัจจุบันเขื่อนมีหน้าที่หลักอีกด้านคือการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยพลังงานไฟฟ้าส่วนหนึ่งในประเทศไทยมาจากการปั่นไฟจากเขื่อน นอกจากนี้เขื่อนบางแห่งใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เช่น การล่องเรือ หรือ การตกปลา
 
อย่างไรก็ตามเขื่อนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การปิดกั้นทางน้ำทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำบางชนิด เช่น ปลาแซลมอน ไม่สามารถว่ายไปตามกระแสน้ำเพื่อวางไข่ได้ในช่วงฤดูขยายพันธุ์ เขื่อนยังคงปิดกั้นทางน้ำทำให้การเดินทางทางเรือไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้ ปัญหาของการสร้างเขื่อนที่มียังรวมถึงพื้นที่บ้านเรือนและป่าไม้ที่อยู่บริเวณเหนือเขื่อน จะถูกท่วมจมอยู่ใต้น้ำไม่สามารถใช้งานได้
บึงสามพัน

บึงสามพัน
(จ.เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน)
อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยป่าแดง

อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยป่าแดง
(จ.เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์)
อ่างเก็บน้ำรัตนัย

อ่างเก็บน้ำรัตนัย
(จ.เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ)
อ่างเก็บน้ำห้วยสะพานขาด

อ่างเก็บน้ำห้วยสะพานขาด
(จ.เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์)
ฝายกั้นน้ำคงคราญ

ฝายกั้นน้ำคงคราญ
(จ.เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก)
อ่างเก็บน้ำวัดหนองเรไร

อ่างเก็บน้ำวัดหนองเรไร
(จ.เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก)
อ่างเก็บน้ำห้วยจั๊กจั่น

อ่างเก็บน้ำห้วยจั๊กจั่น
(จ.เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่)
อ่างเก็บน้ำบ้านวังอ่าง

อ่างเก็บน้ำบ้านวังอ่าง
(จ.เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่)
อ่างเก็บน้ำวังประทุม

อ่างเก็บน้ำวังประทุม
(จ.เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่)
อ่างเก็บน้ำอู่เรือ

อ่างเก็บน้ำอู่เรือ
(จ.เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน)
อ่างเก็บน้ำห้วยกระทือ

อ่างเก็บน้ำห้วยกระทือ
(จ.เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน)
อ่างเก็บน้ำบ้านชื่นจิต

อ่างเก็บน้ำบ้านชื่นจิต
(จ.เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ)
อ่างเก็บน้ำกุฏิพระ

อ่างเก็บน้ำกุฏิพระ
(จ.เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน)
อ่างเก็บน้ำคลองขึ้น-น้ำลง

อ่างเก็บน้ำคลองขึ้น-น้ำลง
(จ.เพชรบูรณ์ อ.วังโป่ง)