คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(79)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองนครปฐม(24)

https://www.lovethailand.org/อ.กำแพงแสน(7)

https://www.lovethailand.org/อ.นครชัยศรี(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอนตูม(3)

https://www.lovethailand.org/อ.บางเลน(15)

https://www.lovethailand.org/อ.สามพราน(8)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดพระประโทณเจดีย์

วัดพระประโทณเจดีย์
(จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม)
วัดกลางบางแก้ว และพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายก

วัดกลางบางแก้ว และพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายก
(จ.นครปฐม อ.นครชัยศรี)
วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (เฮงเส็งยี่)

วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (เฮงเส็งยี่)
(จ.นครปฐม อ.สามพราน)
วัดบางพระ

วัดบางพระ
(จ.นครปฐม อ.นครชัยศรี)
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
(จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม)
วัดพระเมรุ

วัดพระเมรุ
(จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม)
วัดศีรษะทอง

วัดศีรษะทอง
(จ.นครปฐม อ.นครชัยศรี)
วัดไร่ขิง

วัดไร่ขิง
(จ.นครปฐม อ.สามพราน)
วัดไผ่ล้อม

วัดไผ่ล้อม
(จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม)
วัดดอนขนาก

วัดดอนขนาก
(จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม)
วัดห้วยจระเข้

วัดห้วยจระเข้
(จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม)
วัดทัพยายท้าว

วัดทัพยายท้าว
(จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม)
วัดอ้อน้อย

วัดอ้อน้อย
(จ.นครปฐม อ.กำแพงแสน)
วัดปรีดาราม (ยายส้ม)

วัดปรีดาราม (ยายส้ม)
(จ.นครปฐม อ.สามพราน)
วัดศรีมหาโพธิ์

วัดศรีมหาโพธิ์
(จ.นครปฐม อ.นครชัยศรี)
วัดบางแขม

วัดบางแขม
(จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม)
วัดพระประโทณเจดีย์

วัดพระประโทณเจดีย์
(จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม)
วัดธรรมศาลา

วัดธรรมศาลา
(จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม)
วัดตาก้อง

วัดตาก้อง
(จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม)
วัดแหล่งทองแดง

วัดแหล่งทองแดง
(จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม)
วัดพะเนียงแตก

วัดพะเนียงแตก
(จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม)