คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองลพบุรี(12)

https://www.lovethailand.org/อ.พัฒนานิคม(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ชัยบาดาล(3)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าวุ้ง(4)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านหมี่(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ลำสนธิ(1)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดกวิศรารามราชวรวิหาร

วัดกวิศรารามราชวรวิหาร
(จ.ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี)
วัดชีป่าสิตาราม

วัดชีป่าสิตาราม
(จ.ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี)
วัดตองปุ

วัดตองปุ
(จ.ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี)
วัดถ้ำเขาปรางค์

วัดถ้ำเขาปรางค์
(จ.ลพบุรี อ.ชัยบาดาล)
วัดท้องคุ้งท่าเลา

วัดท้องคุ้งท่าเลา
(จ.ลพบุรี อ.บ้านหมี่)
วัดธรรมิการาม (วัดค้างคาว)

วัดธรรมิการาม (วัดค้างคาว)
(จ.ลพบุรี อ.บ้านหมี่)
วัดนครโกษา

วัดนครโกษา
(จ.ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี)
วัดป่าศรีมหาโพธิ์วิปัสสนา

วัดป่าศรีมหาโพธิ์วิปัสสนา
(จ.ลพบุรี อ.ชัยบาดาล)
วัดพรหมรังษี

วัดพรหมรังษี
(จ.ลพบุรี อ.พัฒนานิคม)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
(จ.ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี)
วัดมณีชลขัณฑ์

วัดมณีชลขัณฑ์
(จ.ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี)
วัดยาง ณ รังสี

วัดยาง ณ รังสี
(จ.ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี)
วัดสันเปาโล

วัดสันเปาโล
(จ.ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี)
วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม)

วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม)
(จ.ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี)
วัดหนองเต่า (วัดพาณิชธรรมมิการาม)

วัดหนองเต่า (วัดพาณิชธรรมมิการาม)
(จ.ลพบุรี อ.บ้านหมี่)
วัดเขาวงกต

วัดเขาวงกต
(จ.ลพบุรี อ.บ้านหมี่)
วัดเสาธงทอง

วัดเสาธงทอง
(จ.ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี)
วัดไลย์

วัดไลย์
(จ.ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง)
วัดเขาสมโภชน์

วัดเขาสมโภชน์
(จ.ลพบุรี อ.ชัยบาดาล)
วัดบันไดสามแสน

วัดบันไดสามแสน
(จ.ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง)
วัดถ้ำตะโก (วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา)

วัดถ้ำตะโก (วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา)
(จ.ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง)