คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(27)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองกำแพงเพชร(17)

https://www.lovethailand.org/อ.ขาณุวรลักษบุรี(3)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองขลุง(3)

https://www.lovethailand.org/อ.พรานกระต่าย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ปางศิลาทอง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บึงสามัคคี(2)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดพระสี่อิริยาบถ

วัดพระสี่อิริยาบถ
(จ.กำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร)
หอไตรวัดคูยาง

หอไตรวัดคูยาง
(จ.กำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร)
วัดสิงคาราม

วัดสิงคาราม
(จ.กำแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี)
หลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่างอารมณ์

หลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่างอารมณ์
(จ.กำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร)
วัดป่าเขาเขียว (หลวงพ่อถัง)

วัดป่าเขาเขียว (หลวงพ่อถัง)
(จ.กำแพงเพชร อ.ปางศิลาทอง)
วัดพระบรมธาตุ

วัดพระบรมธาตุ
(จ.กำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร)
วัดเจดีย์กลางทุ่ง

วัดเจดีย์กลางทุ่ง
(จ.กำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร)
วัดซุ้มกอ

วัดซุ้มกอ
(จ.กำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร)
วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว
(จ.กำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร)
วัดพระนอน

วัดพระนอน
(จ.กำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร)
วัดช้างรอบ

วัดช้างรอบ
(จ.กำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร)
วัดพระสิงห์

วัดพระสิงห์
(จ.กำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร)
วัดประสาท

วัดประสาท
(จ.กำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร)
วัดพระใหญ่

วัดพระใหญ่
(จ.กำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร)
วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี

วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี
(จ.กำแพงเพชร อ.คลองขลุง)
วัดจันทาราม

วัดจันทาราม
(จ.กำแพงเพชร อ.คลองขลุง)
วัดหงษ์ทอง (หลวงพ่อจุล)

วัดหงษ์ทอง (หลวงพ่อจุล)
(จ.กำแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี)
วัดสิทธิวราราม

วัดสิทธิวราราม
(จ.กำแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี)
วัดศรีภิรมย์

วัดศรีภิรมย์
(จ.กำแพงเพชร อ.คลองขลุง)
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
(จ.กำแพงเพชร อ.บึงสามัคคี)
วัดป่าหนองหมี

วัดป่าหนองหมี
(จ.กำแพงเพชร อ.บึงสามัคคี)