คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(14)

https://www.lovethailand.org/อ.พระนครศรีอยุธยา(3)

https://www.lovethailand.org/อ.นครหลวง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บางไทร(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บางปะหัน(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ผักไห่(1)

https://www.lovethailand.org/อ.เสนา(2)

https://www.lovethailand.org/อ.อุทัย(1)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ นอกเหนือจากสถานที่ศักดิ์สิทธ์ วัด, โบสถ์, มัสยิด ยังมีสถานที่อื่น ๆ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนนั้น ๆ เช่น ศาลเจ้า, ศาลหลักเมือง, พระธาตุ และสำนักสงฆ์ เป็นต้น
ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
เจ้าแม่ลานเท

เจ้าแม่ลานเท
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร)
ศาลเจ้าแม่โพธิ์สาวหาญ

ศาลเจ้าแม่โพธิ์สาวหาญ
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.อุทัย)
อุโบสถหลวงพ่อกลอง

อุโบสถหลวงพ่อกลอง
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง)
หลวงพ่อทองดำ

หลวงพ่อทองดำ
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน)
หอระฆังวัดตะนุทรงธรรม

หอระฆังวัดตะนุทรงธรรม
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน)
หลวงปู่หน่าย

หลวงปู่หน่าย
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน)
สำนักสงฆ์ป่าไทรย้อย

สำนักสงฆ์ป่าไทรย้อย
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน)
หลวงพ่อขาว

หลวงพ่อขาว
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน)
หลวงพ่อศรีอาน

หลวงพ่อศรีอาน
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่)
วิหารหลวงพ่อสุริยมุนี

วิหารหลวงพ่อสุริยมุนี
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
เจดีย์วัดสามปลื้ม

เจดีย์วัดสามปลื้ม
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
หลวงพ่อไวทย์ วัดสุธาโภชน์

หลวงพ่อไวทย์ วัดสุธาโภชน์
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา)
หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย

หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา)