คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(192)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์(29)

https://www.lovethailand.org/อ.กุยบุรี(16)

https://www.lovethailand.org/อ.ทับสะแก(29)

https://www.lovethailand.org/อ.บางสะพาน(37)

https://www.lovethailand.org/อ.บางสะพานน้อย(14)

https://www.lovethailand.org/อ.ปราณบุรี(17)

https://www.lovethailand.org/อ.หัวหิน(36)

https://www.lovethailand.org/อ.สามร้อยยอด(14)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดเขาถ้ำม้าร้อง

วัดเขาถ้ำม้าร้อง
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน)
วัดห้วยมงคล

วัดห้วยมงคล
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน)
วัดอ่าวน้อย (ถ้ำพระนอน)

วัดอ่าวน้อย (ถ้ำพระนอน)
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์)
วัดหุบตาโคตร

วัดหุบตาโคตร
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.สามร้อยยอด)
วัดถ้ำเขาไม้รวก

วัดถ้ำเขาไม้รวก
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.ทับสะแก)
วัดถ้ำเขาคั่นกระได

วัดถ้ำเขาคั่นกระได
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์)
วัดถ้ำเขาน้อย

วัดถ้ำเขาน้อย
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน)
วัดเขาโบสถ์

วัดเขาโบสถ์
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน)
วัดถ้ำเขาม้าร้อง

วัดถ้ำเขาม้าร้อง
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน)
วัดทางสาย (พระพุทธกิติสิริชัย)

วัดทางสาย (พระพุทธกิติสิริชัย)
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน)
วัดสิทธิสังฆาราม

วัดสิทธิสังฆาราม
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.ปราณบุรี)
วัดป่าชลิตานุสรณ์

วัดป่าชลิตานุสรณ์
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน)
วัดวังยาว

วัดวังยาว
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.กุยบุรี)
วัดกุยบุรี

วัดกุยบุรี
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.กุยบุรี)
วัดนาหูกวาง

วัดนาหูกวาง
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.ทับสะแก)
วัดหนองคราม

วัดหนองคราม
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.ปราณบุรี)
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์)
วัดคลองวาฬ

วัดคลองวาฬ
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์)
วัดเกาะหลัก

วัดเกาะหลัก
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์)
วัดธรรมิการามวรวิหาร

วัดธรรมิการามวรวิหาร
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์)
วัดเขานกกระจิบ

วัดเขานกกระจิบ
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน)