คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(20)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์(3)

https://www.lovethailand.org/อ.กุยบุรี(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ทับสะแก(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บางสะพาน(4)

https://www.lovethailand.org/อ.บางสะพานน้อย(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ปราณบุรี(2)

https://www.lovethailand.org/อ.หัวหิน(4)

https://www.lovethailand.org/อ.สามร้อยยอด(3)

อ่าว และชายหาด

อ่าว และชายหาด

อ่าว หมายถึงส่วนพื้นที่ของทะเลที่ล้อมรอบโดยแผ่นดินใกล้เคียง คลื่นทะเลในอ่าวมักจะสงบกว่าทะเลหรือมหาสมุทรที่อยู่ภายนอกเนื่องจากแผ่นดินต้านแรงคลื่นและแรงลมบางส่วนเอาไว้ อ่าวมีลักษณะที่เว้าโค้งเป็นรูปต่างๆ กัน ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะนิยมเรียกอ่าวตามลักษณะที่เกิดขึ้นเช่น "อ่าวเขาควาย" จะมีลักษณะชายหาดที่งุ้มเหมือนเขาควาย "อ่าวมะนาว" มีลักษณะของทะเลที่เว้าเข้าไปในแผ่นดินเป็นรูปมะนาว
 
เวิ้งน้ำขนาดใหญ่สามารถเรียกว่าอ่าว, ทะเล, บึงหรือทะเลสาบ ในขณะที่อ่าวขนาดเล็กที่เว้าเข้าตามชายฝั่ง รูปร่างโค้งรีและทางออกแคบเรียกว่าหาด ซึ่งมักจะมีชายหาดหรือหาดทราย อยู่ภายในเป็นบริเวณกว้าง ถ้าฝั่งสูงชันโดยตลอดอาจเรียกว่าฟยอร์ด พบได้ตามเขตขั้วโลก
 
อ่าว ถูกสร้างขึ้นได้ทั้งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์ โดยธรรมชาติเกิดจากน้ำทะเลที่เข้ามาท่วมระหว่างแนวเทือกเขาใต้ทะเลและบนแผ่นดิน หรือการกัดเซาะแนวชายฝั่ง ซึ่งส่วนที่กัดเซาะได้ง่ายจะเว้าลึกเข้าไปมากกว่าส่วนที่กัดเซาะยาก เมื่อนานเข้าก็ทำให้เกิดอ่าวขึ้น สำหรับฟยอร์ดเกิดจากการเคลื่อนตัวและการกัดเซาะของธารน้ำแข็ง และโดยมนุษย์คือการก่อสร้างสิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณโดยรอบที่ไม่ได้ป้องกันจะถูกกัดเซาะเป็นเวิ้งน้ำ
 
หาด หรือชายหาด คือที่ลาดลงไปในน้ำหรือบริเวณที่ตื้นเขินเป็นเนินอยู่กลางน้ำ โดยมากเป็นเนินทราย มักมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอยู่เสมอ จึงเป็นสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 
ฤดูร้อน หาดจะประกอบด้วยทรายเป็นส่วนใหญ่ มีความลาดชันน้อย ฤดูหนาว หาดประกอบด้วยหาดกรวด มีความลาดชันสูง หาดทั่ว ๆ ไป ส่วนใหญ่มักมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
สวนสนประดิพัทธ์

สวนสนประดิพัทธ์
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน)
หาดทางสาย

หาดทางสาย
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน)
หาดนมสาว (หาดสามร้อยยอด)

หาดนมสาว (หาดสามร้อยยอด)
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.สามร้อยยอด)
หาดนเรศวร (หาดเขากะโหลก)

หาดนเรศวร (หาดเขากะโหลก)
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.ปราณบุรี)
หาดบ่อนอก

หาดบ่อนอก
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์)
หาดบางเบิด

หาดบางเบิด
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย)
หาดบ้านกรูด

หาดบ้านกรูด
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน)
หาดแหลมกุ่ม

หาดแหลมกุ่ม
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.ทับสะแก)
อ่าวน้อย (อ่าวประจวบคีรีขันธ์)

อ่าวน้อย (อ่าวประจวบคีรีขันธ์)
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์)
อ่าวบ่อทองหลาง

อ่าวบ่อทองหลาง
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน)
อ่าวมะนาว

อ่าวมะนาว
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์)
อ่าวแม่รำพึง

อ่าวแม่รำพึง
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน)
แหลมศาลา

แหลมศาลา
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.สามร้อยยอด)
หาดบางปู

หาดบางปู
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.สามร้อยยอด)
หาดผาแดง

หาดผาแดง
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย)
หาดสามพระยา

หาดสามพระยา
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.กุยบุรี)
ชายทะเลเขากะโหลก

ชายทะเลเขากะโหลก
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.ปราณบุรี)
หาดหัวหิน

หาดหัวหิน
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน)
หาดทรายสวยพิสุทธิ์

หาดทรายสวยพิสุทธิ์
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน)
หาดเขาเต่า

หาดเขาเต่า
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน)