หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ > ไร่ สวนเพื่อการศึกษา

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา เป็นสถานที่วิจัย พัฒนาสายพันธุ์พืช ต่าง ๆ ซึ่งเปิดให้ผู้สนใจเข้าชม และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย หรือแนะนำเพื่อนำไปสู่งานวิจัยที่ยั่งยืน และสมบูรณ์ต่อไป 

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(5)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(1)