คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(13)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(11)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(1)

ตลาดท้องถิ่น

ตลาดท้องถิ่น

ตลาด เป็นการชุมนุมกันทางสังคม แลกเปลี่ยนสินค้ากัน ในภาษาทั่วไป ตลาดหมายความรวมถึงสถานที่ที่มนุษย์มาชุมนุมกันเพื่อค้าขาย ในทางเศรษฐศาสตร์ ตลาดหมายถึงการแลกเปลี่ยนซื้อขาย โดยไม่มีความหมายของสถานที่ทางกายภาพ
 
การค้าขายของไทยสมัยก่อนนั้น เน้นทางน้ำเป็นหลัก เพราะการคมนาคมทางน้ำเป็นการคมนาคมหลักของคนไทย ซึ่งอาจจะเห็นได้จากการมีตลาดน้ำต่าง ๆ ในสมัยรัตนโกสินทร์
 
เป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้ดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยน ซื้อขายสินค้าและบริการตามความถนัดของแต่ละครอบครัว เป็นแหล่งรายได้ที่สุจริตของแต่ละครอบครัว เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในชุมชนรวมถึงจากภายนอกเข้าสู่ชุมชนด้วย และยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในระดับชุมชน รวมถึงการช่วยธำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีในชุมชน ในกรณีของชุมชนที่มีวัฒนธรรมความเป็นมา จากการที่กลุ่มคนในชุมชนมีการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีด้วยกัน
 
ตลาดบก เกิดขึ้นเมื่อ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทำสนธิสัญญาเบาริ่งกับประเทศอังกฤษ ในสมัย พ.ศ. 2398 ย่านการค้าขายที่คับคั่งทางแม่น้ำลำคลองก็ย้ายขึ้นมาบนบก ตามแผนพัฒนาประเทศของพระองค์ มีการสร้างถนน และตึกรามบ้านช่อง การเกิดตลาดบกเกิดขึ้นในยุคสมัยของพระองค์ โดยมีตลาดนางเลิ้งเป็นตลาดบกแห่งแรกอย่างเป็นกิจลักษณะของประเทศไทย มีห้างร้านที่ค้าขายเกิดขึ้นมากมายบนถนนเจริญกรุง ถนนสี่พระยา ถนนตะนาว
 
ตลาดพระเครื่อง แหล่งรวมการค้าขายให้เช่าบูชาของกลุ่มคนที่นิยมสะสมพระเครื่อง พระบูชาไทย
กาดดารา

กาดดารา
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
กาดหลังปริ๊นส์

กาดหลังปริ๊นส์
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
กาดต้นลำไย

กาดต้นลำไย
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
กาดซุ่มมืด

กาดซุ่มมืด
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
กาดอินดี้

กาดอินดี้
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
กาดต้นพยอม

กาดต้นพยอม
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
กาดวโรรส (กาดหลวง)

กาดวโรรส (กาดหลวง)
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
กาดม้งตรอกเล่าโจ้ว

กาดม้งตรอกเล่าโจ้ว
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
ไนท์บาซาร์ (กาดอนุสาร)

ไนท์บาซาร์ (กาดอนุสาร)
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
กาดจีนฮ่อ

กาดจีนฮ่อ
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
กาดคำเที่ยง

กาดคำเที่ยง
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
กาดวัวควาย บ้านทุ่งฟ้าบด

กาดวัวควาย บ้านทุ่งฟ้าบด
(จ.เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง)
ตลาดขายสินค้าบ้านห้วยลึก

ตลาดขายสินค้าบ้านห้วยลึก
(จ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว)