No.1/71

Wat Chedi Ngam

Wat Chedi Ngam Wat Chedi Ngam
    Fang, Wiang

No.2/71

Wat Chong Oak

Wat Chong Oak Wat Chong Oak
    Fang, Wiang

No.3/71

Wat Chong Tok

Wat Chong Tok Wat Chong Tok
    Fang, Wiang

No.4/71

Wat Si Mongkhon

Wat Si Mongkhon Wat Si Mongkhon
    Fang, San Sai

No.5/71

Wat Wiang Chai Prakan

Wat Wiang Chai Prakan Wat Wiang Chai Prakan
    Fang, Mae Kha

No.6/71

Wat Dong Phrachao

Wat Dong Phrachao Wat Dong Phrachao
    Fang, Mae Kha

No.7/71

Wat Phrathat Than Jai

Wat Phrathat Than Jai Wat Phrathat Than Jai
    Fang, Mae Sun

No.8/71

Wat Mathurawat

Wat Mathurawat Wat Mathurawat
    Fang, Pong Nam Ron

No.9/71

Wat Pitayaram

Wat Pitayaram Wat Pitayaram
    Fang, Pong Nam Ron

No.10/71

Wat Thammikawat

Wat Thammikawat Wat Thammikawat
    Fang, Pong Nam Ron

No.11/71

Wat Walu Karam

Wat Walu Karam Wat Walu Karam
    Fang, Pong Nam Ron

No.12/71

Wat Khongkha Nimit

Wat Khongkha Nimit Wat Khongkha Nimit
    Fang, Mon Pin

No.13/71

Wat Ban Lan

Wat Ban Lan Wat Ban Lan
    Fang, Mon Pin

No.14/71

Wat Pathummawat

Wat Pathummawat Wat Pathummawat
    Fang, Mon Pin

No.15/71

Wat Pho

Wat Pho Wat Pho
    Fang, Mon Pin

No.16/71

Wat Muang Chum

Wat Muang Chum Wat Muang Chum
    Fang, Mon Pin

No.17/71

Wat Suan Cha

Wat Suan Cha Wat Suan Cha
    Fang, Mon Pin

No.18/71

Wat Suntharawat

Wat Suntharawat Wat Suntharawat
    Fang, Mon Pin

No.19/71

Wat Suwan Naram

Wat Suwan Naram Wat Suwan Naram
    Fang, Mon Pin

No.20/71

Wat Hua Na

Wat Hua Na Wat Hua Na
    Fang, Mon Pin