คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(2)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(2)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(6)

น้ำตก น้ำตก(1)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(2)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(4)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ประเทศไทยมีทรัพยากรตามธรรมชาติ และระบบนิเวศที่สมบูรณ์ จึงสามารถพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ อาทิ เช่น อุทยานแห่งชาติ, น้ำตก, ภูเขา, ถ้ำ, ทะเล รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่น ๆ
วนอุทยานพนมสวาย

วนอุทยานพนมสวาย
(จ.สุรินทร์ อ.ปราสาท)
อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง

อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง
(จ.สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์)
วังทะลุ

วังทะลุ
(จ.สุรินทร์ อ.ท่าตูม)
แม่น้ำมูล

แม่น้ำมูล
(จ.สุรินทร์ อ.ท่าตูม)
เขาแหลม

เขาแหลม
(จ.สุรินทร์ อ.กาบเชิง)
น้ำตกไตรคีรี

น้ำตกไตรคีรี
(จ.สุรินทร์ อ.บัวเชด)
เขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้สนสองใบ

เขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้สนสองใบ
(จ.สุรินทร์ อ.ลำดวน)
มหัศจรรย์โพนเรียง

มหัศจรรย์โพนเรียง
(จ.สุรินทร์ อ.จอมพระ)
เขื่อนห้วยตาเกาว์

เขื่อนห้วยตาเกาว์
(จ.สุรินทร์ อ.กาบเชิง)
ลำห้วยทับทัน

ลำห้วยทับทัน
(จ.สุรินทร์ อ.สำโรงทาบ)
ผาถ้ำพระ

ผาถ้ำพระ
(จ.สุรินทร์ อ.บัวเชด)
นกเป็ดน้ำ

นกเป็ดน้ำ
(จ.สุรินทร์ อ.ปราสาท)
อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก

อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก
(จ.สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ)
สวนป่าสิริกิติ์

สวนป่าสิริกิติ์
(จ.สุรินทร์ อ.รัตนบุรี)
อ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยขนาดมอญ

อ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยขนาดมอญ
(จ.สุรินทร์ อ.สังขะ)
อ่างเก็บน้ำบ้านกะเลา

อ่างเก็บน้ำบ้านกะเลา
(จ.สุรินทร์ อ.สำโรงทาบ)
อ่างเก็บน้ำทำนบ

อ่างเก็บน้ำทำนบ
(จ.สุรินทร์ อ.บัวเชด)