คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(19)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(4)

วิถีชีวิต

วิถีชีวิต

วิถีชีวิต วิถีการดำเนินชีวิตของบุคคล โดยที่ลักษณะของพฤติกรรมต่างๆจะเป็นตัวบ่งบอกถึง รูปแบบการดำเนินชีวิต แต่ละแบบ
 
พฤติกรรมในการเข้าสังคม ในการบริโภค ในการหาความบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจใช้เวลาว่าง และการแต่งตัว ล้วนเป็นส่วนประกอบของรูปแบบการดำเนินชีวิต รูปแบบการดำเนินชีวิตจะถูกดำเนินเป็น อุปนิสัย เป็นวิธีประจำที่กระทำสิ่งต่างๆ
 
รูปแบบการดำเนินชีวิต โดยทั่วไปแล้วจะ บ่งบอกถึง ทัศนคติ ค่านิยม และ มุมมอง ของแต่ละบุคคล ดังนั้นรูปแบบการดำเนินชีวิต จึงมีความหมายในเชิงของอัตตาหรือตัวตน และใช้ในการสร้างสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ประกอบกับอัตลักษณ์ของบุคคล
 
เส้นแบ่งระหว่างอัตลักษณ์ของบุคคลกับการทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันนั้น เลือนลางลงในสังคมยุคใหม่ ยกตัวอย่าง "กรีนไลฟ์สไตล์" (green lifestyle) ที่หมายถึง การยึดถึงความเชื่อและก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะลดการบริโภคหรือใช้ทรัพยากรธรรมให้น้อยลง รวมถึงลดการสร้างของเสียมีพิษลงด้วย (เช่น การลดรอยเท้าคาร์บอนลง)
 
และการพัฒนาสำนึกแห่งตนจากความเชื่อและการทำกิจกรรมเหล่านั้น แต่มีบางคนวิจารณ์ว่า ในสังคมยุคใหม่ ประเด็นที่สำคัญของรูปแบบการดำเนินชีวิต ก็คือ พฤติกรรมการบริโภค ที่ให้โอกาสในการสร้างและพัฒนาความเป็นตัวเองจากการบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หลากหลาย ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้นเองที่เป็นตัวบ่งบอกถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน
บ้านรักไทย

บ้านรักไทย
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
ตลาดชายแดนห้วยผึ้ง

ตลาดชายแดนห้วยผึ้ง
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
บ้านน้ำเพียงดิน

บ้านน้ำเพียงดิน
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
ตลาดสายหยุด (กาดเช้า) หรือตลาดเทศบาล

ตลาดสายหยุด (กาดเช้า) หรือตลาดเทศบาล
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
หมู่บ้านสันติชล

หมู่บ้านสันติชล
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.ปาย)
ตลาดนัดชาวเขา หรือตลาดปางมะผ้า

ตลาดนัดชาวเขา หรือตลาดปางมะผ้า
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า)
บ้านแม่ละนา

บ้านแม่ละนา
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า)
ตลาดเช้าแม่สะเรียง

ตลาดเช้าแม่สะเรียง
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง)
บ้านบ่อไคร้

บ้านบ่อไคร้
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า)
บ้านเมืองปอน

บ้านเมืองปอน
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม)
หมู่บ้านลัวะ (หมู่บ้านละว้า)

หมู่บ้านลัวะ (หมู่บ้านละว้า)
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย)
บ้านกระเหรี่ยงห้วยห้อม

บ้านกระเหรี่ยงห้วยห้อม
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย)
หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว

หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
บ้านยอดดอย

บ้านยอดดอย
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
บ้านกะเหรี่ยงพะมอลอ

บ้านกะเหรี่ยงพะมอลอ
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง)
บ้านแม่สามแลบ

บ้านแม่สามแลบ
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย)
กังหันผลิตน้ำมันงาบ้านสบสอย

กังหันผลิตน้ำมันงาบ้านสบสอย
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
บ้านห้วยเสือเฒ่า

บ้านห้วยเสือเฒ่า
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
บ้านแม่หลุย

บ้านแม่หลุย
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย)
บ้านสบโขง

บ้านสบโขง
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย)
บ้านจ่าโบ่

บ้านจ่าโบ่
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า)