คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(18)

มัสยิด มัสยิด(1)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(11)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานทางศาสนา ใช้ประกอบศาสนพิธี เช่น การอาราธนาศีลและสมาทานศีลในวัด และการละหมาดในมัสยิดอิสลาม เป็นต้น
 
ศาสนาพุทธมีศาสนสถานสำคัญ คือ วัด โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด ในวัดมี โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เมรุ หอสวดมนต์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสถูป เป็นต้น เป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่พำนักของพระภิกษุ เและเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ วัดที่ยังไม่ได้วิสุงคามสีมาเรียกว่า สำนักสงฆ์
 
ศาสนาคริสต์มีศาสนสถานสำคัญ คือ โบสถ์คริสต์ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำการนมัสการพระเป็นเจ้าหรือเป็นที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ เช่น พิธีบัพติศมา พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น นอกจากโบสถ์แล้ว ยังมีศาสนสถานประเภทอื่น ๆ อีก เช่น บาซิลิกา อาสนวิหาร โบสถ์น้อย อาราม คอนแวนต์ เป็นต้น
 
ศาสนสถานสำคัญของศาสนาอิสลาม คือ มัสยิด โดยชาวมุสลิมในแต่ละชุมชนจะสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา อันได้แก่การละหมาด การปลีกตนเพื่อบำเพ็ญตบะ หาความสันโดษ (อิอฺติกาฟ และ คอลวะหฺ) นอกจากนี้มัสยิดยังเป็นโรงเรียนสอนอัลกุรอานและศาสนา สถานที่ชุมนุมพบปะ ประชุม เฉลิมฉลอง ทำบุญเลี้ยง สถานที่ทำพิธีสมรส และสถานที่พักพิงของผู้สัญจรผู้ไร้ที่พำนัก โดยที่จะต้องรักษามารยาทของมัสยิด เช่นการไม่คละเคล้าระหว่างเพศชายและหญิง การกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติห้ามของอิสลาม (ฮะรอม) ทั้งมวล
 
ศาสนสถานในศาสนาฮินดู เรียกว่า เทวสถาน เทวาลัย หรือ โบสถ์พราหมณ์ ซึ่งมักสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปราสาทหิน ปรางค์ เป็นต้น ในประเทศไทยมีเทวสถานโบสถ์พราหมณ์เป็นเทวสถานหลัก
 
ศาสนสถานในศาสนาซิกข์ เรียกว่า "คุรุทวารา" โดยถือว่าวิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
 
ศาสนสถานในลัทธิอนุตตรธรรม เรียกว่า "สถานธรรม" ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับ ทั้งสถานธรรมในครัวเรือนและสถานธรรมส่วนรวม แต่ละสถานธรรมมีผู้ดูแลเรียกว่า "เจ้าตำหนักพระ"
พระธาตุบังพวน

พระธาตุบังพวน
(จ.หนองคาย อ.เมืองหนองคาย)
วัดถ้ำศรีมงคล (วัดถ้ำดินเพียง)

วัดถ้ำศรีมงคล (วัดถ้ำดินเพียง)
(จ.หนองคาย อ.สังคม)
สถานที่ชมปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค

สถานที่ชมปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค
(จ.หนองคาย อ.รัตนวาปี)
มัสยิดดารุ้ลมุตตากีน

มัสยิดดารุ้ลมุตตากีน
(จ.หนองคาย อ.เมืองหนองคาย)
พระธาตุหนองคาย (พระธาตุกลางน้ำ)

พระธาตุหนองคาย (พระธาตุกลางน้ำ)
(จ.หนองคาย อ.เมืองหนองคาย)
วัดผาตากเสื้อ

วัดผาตากเสื้อ
(จ.หนองคาย อ.สังคม)
วัดสว่างอารมณ์

วัดสว่างอารมณ์
(จ.หนองคาย อ.เซกา)
ศาลเจ้าแม่สองนาง

ศาลเจ้าแม่สองนาง
(จ.หนองคาย อ.บึงกาฬ)
วัดหินหมากเป้ง

วัดหินหมากเป้ง
(จ.หนองคาย อ.ศรีเชียงใหม่)
หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ

หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ
(จ.หนองคาย อ.ท่าบ่อ)
วัดอรัญบรรพต พระสุธรรมเจดีย์

วัดอรัญบรรพต พระสุธรรมเจดีย์
(จ.หนองคาย อ.ศรีเชียงใหม่)
หลวงพ่อพระใหญ่ วัดโพธาราม

หลวงพ่อพระใหญ่ วัดโพธาราม
(จ.หนองคาย อ.บึงกาฬ)
วัดอาฮงศิลาวาส

วัดอาฮงศิลาวาส
(จ.หนองคาย อ.บึงกาฬ)
ศาลหลักเมืองหนองคาย

ศาลหลักเมืองหนองคาย
(จ.หนองคาย อ.เมืองหนองคาย)
วัดโพธิ์ชัย

วัดโพธิ์ชัย
(จ.หนองคาย อ.เมืองหนองคาย)
ศาลเจ้าพ่อพรเจริญ (ปู่ซอ)

ศาลเจ้าพ่อพรเจริญ (ปู่ซอ)
(จ.หนองคาย อ.พรเจริญ)
วัดแขก (ศาลาแก้วกู่)

วัดแขก (ศาลาแก้วกู่)
(จ.หนองคาย อ.เมืองหนองคาย)
หลวงปู่วัดลุ่ม

หลวงปู่วัดลุ่ม
(จ.หนองคาย อ.สังคม)
วัดยอดแก้ว

วัดยอดแก้ว
(จ.หนองคาย อ.เมืองหนองคาย)
ศาลพญานาค

ศาลพญานาค
(จ.หนองคาย อ.รัตนวาปี)
วัดเทพพลประดิษฐาราม (บ้านเวียงคุก)

วัดเทพพลประดิษฐาราม (บ้านเวียงคุก)
(จ.หนองคาย อ.เมืองหนองคาย)