คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(2)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(8)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(2)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(3)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(1)

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมายให้ค้นหา และตามรอย เพื่อระลึกถึงบรรพบุรษที่ต่อสู้ และร่วมสร้าง โดยมอบสิ่งที่มีคุณค่า ดำรงไว้ ให้ลูกหลาน ได้ศึกษา นำบทเรียนจากประวัติศาตร์มาเพื่อเตือนใจ และพัฒนา
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
(จ.ลำพูน อ.เมืองลำพูน)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย
(จ.ลำพูน อ.เมืองลำพูน)
กู่ช้าง-กู่ม้า

กู่ช้าง-กู่ม้า
(จ.ลำพูน อ.เมืองลำพูน)
อุทยานธรรมะ และหอศิลป์

อุทยานธรรมะ และหอศิลป์
(จ.ลำพูน อ.ป่าซาง)
บ้านโบราณอายุ 100 กว่าปี

บ้านโบราณอายุ 100 กว่าปี
(จ.ลำพูน อ.ป่าซาง)
อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี

อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี
(จ.ลำพูน อ.เมืองลำพูน)
พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน

พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน
(จ.ลำพูน อ.เมืองลำพูน)
กู่เฮือง-กู้ป่าลาน

กู่เฮือง-กู้ป่าลาน
(จ.ลำพูน อ.บ้านธิ)
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย
(จ.ลำพูน อ.เมืองลำพูน)
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
(จ.ลำพูน อ.เมืองลำพูน)
พิพิธภัณฑ์ครูบาชุ่ม วัดชัยมงคล

พิพิธภัณฑ์ครูบาชุ่ม วัดชัยมงคล
(จ.ลำพูน อ.เมืองลำพูน)
อนุสาวรีย์สามครูบา

อนุสาวรีย์สามครูบา
(จ.ลำพูน อ.ลี้)
สะพานทาชมพู

สะพานทาชมพู
(จ.ลำพูน อ.แม่ทา)
อุโมงค์รถไฟขุนตาน

อุโมงค์รถไฟขุนตาน
(จ.ลำพูน อ.แม่ทา)
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยยาชนะ

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยยาชนะ
(จ.ลำพูน อ.ลี้)
ทางรถไฟสายเก่า

ทางรถไฟสายเก่า
(จ.ลำพูน อ.บ้านโฮ่ง)