คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(4)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(3)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(3)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(1)

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมายให้ค้นหา และตามรอย เพื่อระลึกถึงบรรพบุรษที่ต่อสู้ และร่วมสร้าง โดยมอบสิ่งที่มีคุณค่า ดำรงไว้ ให้ลูกหลาน ได้ศึกษา นำบทเรียนจากประวัติศาตร์มาเพื่อเตือนใจ และพัฒนา
คูค่ายพม่า

คูค่ายพม่า
(จ.สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี)
พิพิธภัณฑ์อินทร์บุรี

พิพิธภัณฑ์อินทร์บุรี
(จ.สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี)
ศาลจังหวัด และศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

ศาลจังหวัด และศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
(จ.สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี)
แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย

แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย
(จ.สิงห์บุรี อ.บางระจัน)
อนุสาวรีย์วีรชน และอุทยานค่ายบางระจัน

อนุสาวรีย์วีรชน และอุทยานค่ายบางระจัน
(จ.สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน)
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยพวน

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยพวน
(จ.สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี)
เมืองโบราณบ้านคูเมือง

เมืองโบราณบ้านคูเมือง
(จ.สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี)
อนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว

อนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว
(จ.สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน)
ประเพณีกวนข้าวทิพย์

ประเพณีกวนข้าวทิพย์
(จ.สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี)
ภาพเขียนสีน้ำวัดม่วง

ภาพเขียนสีน้ำวัดม่วง
(จ.สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี)
เรือมาดวัดจำปาทอง

เรือมาดวัดจำปาทอง
(จ.สิงห์บุรี อ.ท่าช้าง)