คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(3)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(4)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(3)

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมายให้ค้นหา และตามรอย เพื่อระลึกถึงบรรพบุรษที่ต่อสู้ และร่วมสร้าง โดยมอบสิ่งที่มีคุณค่า ดำรงไว้ ให้ลูกหลาน ได้ศึกษา นำบทเรียนจากประวัติศาตร์มาเพื่อเตือนใจ และพัฒนา
เมืองโบราณจันเสน (พิพิธภัณฑ์จันเสน)

เมืองโบราณจันเสน (พิพิธภัณฑ์จันเสน)
(จ.นครสวรรค์ อ.ตาคลี)
รอยพระพุทธบาท

รอยพระพุทธบาท
(จ.นครสวรรค์ อ.ไพศาลี)
ศาลาที่ประทับ ร.5 หน้าวัดเขื่อนแดง

ศาลาที่ประทับ ร.5 หน้าวัดเขื่อนแดง
(จ.นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์)
งานประเพณีแข่งเรือพื้นบ้าน

งานประเพณีแข่งเรือพื้นบ้าน
(จ.นครสวรรค์ อ.ชุมแสง)
สะพานเดชาติวงศ์

สะพานเดชาติวงศ์
(จ.นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์)
งานประเพณีไทยทรงดำ

งานประเพณีไทยทรงดำ
(จ.นครสวรรค์ อ.ชุมแสง)
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหนองกลับ

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหนองกลับ
(จ.นครสวรรค์ อ.หนองบัว)
เมืองเก่าเวสาลี

เมืองเก่าเวสาลี
(จ.นครสวรรค์ อ.ไพศาลี)
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดโบสถ์

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดโบสถ์
(จ.นครสวรรค์ อ.บรรพตพิสัย)
เต้นกำรำเคียว

เต้นกำรำเคียว
(จ.นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี)
หอชมเมือง

หอชมเมือง
(จ.นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์)
งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ
(จ.นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก)
แหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ประสาท

แหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ประสาท
(จ.นครสวรรค์ อ.ไพศาลี)
เมืองโบราณดงแม่นางเมือง (ธานยปุรี)

เมืองโบราณดงแม่นางเมือง (ธานยปุรี)
(จ.นครสวรรค์ อ.บรรพตพิสัย)