คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(8)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(2)

ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ(1)

วิถีชีวิต

วิถีชีวิต

วิถีชีวิต วิถีการดำเนินชีวิตของบุคคล โดยที่ลักษณะของพฤติกรรมต่างๆจะเป็นตัวบ่งบอกถึง รูปแบบการดำเนินชีวิต แต่ละแบบ
 
พฤติกรรมในการเข้าสังคม ในการบริโภค ในการหาความบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจใช้เวลาว่าง และการแต่งตัว ล้วนเป็นส่วนประกอบของรูปแบบการดำเนินชีวิต รูปแบบการดำเนินชีวิตจะถูกดำเนินเป็น อุปนิสัย เป็นวิธีประจำที่กระทำสิ่งต่างๆ
 
รูปแบบการดำเนินชีวิต โดยทั่วไปแล้วจะ บ่งบอกถึง ทัศนคติ ค่านิยม และ มุมมอง ของแต่ละบุคคล ดังนั้นรูปแบบการดำเนินชีวิต จึงมีความหมายในเชิงของอัตตาหรือตัวตน และใช้ในการสร้างสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ประกอบกับอัตลักษณ์ของบุคคล
 
เส้นแบ่งระหว่างอัตลักษณ์ของบุคคลกับการทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันนั้น เลือนลางลงในสังคมยุคใหม่ ยกตัวอย่าง "กรีนไลฟ์สไตล์" (green lifestyle) ที่หมายถึง การยึดถึงความเชื่อและก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะลดการบริโภคหรือใช้ทรัพยากรธรรมให้น้อยลง รวมถึงลดการสร้างของเสียมีพิษลงด้วย (เช่น การลดรอยเท้าคาร์บอนลง)
 
และการพัฒนาสำนึกแห่งตนจากความเชื่อและการทำกิจกรรมเหล่านั้น แต่มีบางคนวิจารณ์ว่า ในสังคมยุคใหม่ ประเด็นที่สำคัญของรูปแบบการดำเนินชีวิต ก็คือ พฤติกรรมการบริโภค ที่ให้โอกาสในการสร้างและพัฒนาความเป็นตัวเองจากการบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หลากหลาย ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้นเองที่เป็นตัวบ่งบอกถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน
ตลาดฉัตรชัย

ตลาดฉัตรชัย
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน)
ศูนย์ท่องเที่ยวบ้านห้วยเกรียบ

ศูนย์ท่องเที่ยวบ้านห้วยเกรียบ
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน)
ตลาดด่านสิงขร

ตลาดด่านสิงขร
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์)
หมู่บ้านอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าบ้านฝั่งท่า

หมู่บ้านอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าบ้านฝั่งท่า
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.ปราณบุรี)
ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม

ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน)
หมู่บ้านช้างหัวหิน

หมู่บ้านช้างหัวหิน
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน)
หมู่บ้านบางปู

หมู่บ้านบางปู
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.สามร้อยยอด)
ปากน้ำปราณบุรี

ปากน้ำปราณบุรี
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.ปราณบุรี)
หมู่บ้านป่าละอู

หมู่บ้านป่าละอู
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน)
ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน

ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน)
บ้านป่าหมาก

บ้านป่าหมาก
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.สามร้อยยอด)