หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ ความเพลิดเพลินของการท่องเที่ยวไม่ได้มีแค่การพักผ่อน และความผ่อนคลาย เพียงอย่างเดียว แต่เราสามารถหาความรู้ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวได้ด้วย เช่น พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา, ห้องสมุด, ไร่ และสวนเพื่อการศึกษา เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(5)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)