หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ควรเก็บเบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ ๆ ต่าง ไว้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เบอร์โรงพัก หรือเบอร์โรงพยาบาล ที่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)