มหาวิทยาลัยตาปี

มหาวิทยาลัยตาปี

มหาวิทยาลัยตาปี

ประชากร จำนวน: 1086 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยตาปี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยอาจารย์ วรท ศรีไพโรจน์ เป็นผู้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2542 ตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2)
 
พ.ศ.2535 และได้รับการรับรองวิทยฐานะให้เปิดดำเนินการตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2522 เมื่อ 1 พฤษภาคม 2542 เปิดสอนคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติ ภาคสมทบ) 
 
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อ 1 มิถุนายน 2543 และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ให้การรับรองคุณวุฒิในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
 
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา เมื่อ 1 มิถุนายน 2545 จึงมีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และในปีการศึกษา 2545 ได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปิดดำเนินการสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติ และภาคสมทบ) ต่อมาได้รับการอนุมัติให้เปิดดำเนินการสาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: www.tapee.ac.th
โทร โทร: 077204431, 077204432
แฟกซ์ แฟกซ์: 077264225
แผนที่ มหาวิทยาลัยตาปี แผนที่มหาวิทยาลัยตาปี
มหาวิทยาลัย หมวดหมู่: มหาวิทยาลัย
คำค้น คำค้น: มหาวิทยาลัยตาปี
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเอกชน(1)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองสุราษฎร์ธานี(1)