มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา

มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา

มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา

ประชากร จำนวน: 1961 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา ประวัติมัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา ตำนานสานต่อด้วยความเป็นจริงตามเหตุการณ์ที่ผ่านมา เรียกว่าอดีตจนถึงปัจจุบัน และไปภายหน้า เรียกว่าอนาคต ที่เรารวมกันเสริมสร้างความคิด พร้อมด้วยการกระทำ ปฏิบัติตามหลักการมาจนถึงปัจจุบันนี้ ที่มีอยู่สู้กับสังคมนั้นก็คือ ความสำเร็จ
 
ที่สำคัญของบรรพบุรุษที่มีความมั่นคง ที่เป็นปึกแผ่นอย่างแน่นหนา เชิดชูของลูกหลาน และของปวงชนรุ่นหลังที่ยังอยู่ไปสู่ภายภาคหน้า เรียกว่าอนาคตไม่หมดสิ้นกลิ่นความดีที่มีอยู่นั้นตลอดไป ก็ขอย้อนหลังไปยังอดีตเป็นเวลา 42 ปีที่ผ่านมา เมื่อเวลา 07.30 น. ซึ่งตรงกับวันพฤหัสที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2512 ขึ้น 9 ค่ำ ได้มีบุคคลสำคัญที่เป็นตัวหลัก พร้อมที่จะเสียสละเวลา กำลังกาย กำลังทรัพย์ เต็มไปด้วยกำลังใจมี 21 คน ได้มารวมตัวกันวางศิลาฤกษ์สร้างมัสยิดขึ้นที่บ้านโล๊ะบาหรา หมู่ที่ 4 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ปัจจุบันได้เปลี่ยนพื้นที่การปกครอง เป็นหมู่ที่ 3 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ แทน
 
ผู้ก่อตั้งมัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา ในสมัยนั้น 1.นายย่าเหล กสิคุณ เป็นคนอาวุโสที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล เป็นคนในพื้นที่ให้ความนับถือ เคารพ เป็นที่ยอมรับในสมัยนั้น 2.นายหมาดดี หนักแน่น เป็นคนกว้างขวาง เป็นคนเสียสละ ได้บริจาคที่ดินจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างมัสยิด 3.นางสี้ด๊ะ ก๊กใหญ่ เป็นคนที่มีน้ำใจงดงาม เข้มแข็ง เอาจริงเอาจัง และได้บริจาคที่ดินสมทบกับนายหมาดดี หนักแน่น เป็นเนื้อที่ 3 งาน 50 ตารางวา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2533 นายหมาดดี หนักแน่น ได้บริจาคเพิ่มเติมอีก 1 งาน 50 ตารางวา 4.นายหมาดสาด ทิ้งอีด เป็นคนที่น่ายกย่อง เป็นผู้นำที่โดดเด่น พูดเสียงดังฟังชัด 5.นายแอ กสิคุณ เป็นนักต่อสู้ เดินหน้าแล้วไม่มีการถอยหลัง
 
6.นายบาว ก๊กใหญ่ เป็นที่มีความสามารถ ขยัน ละเอียดในการทำงาน 7.นายบ่าวนุ้ย ก๊กใหญ่ เป็นคนที่เข้าใจงานก่อสร้าง งานไม้ 8.นายสะอาด เชี่ยวชาญ เป็นผู้รับผิดชอบงานไม้ จากโครงสร้างของมัสยิด 9.นายเอียด หนักแน่น เป็นคนที่กว้างขวางในสังคมสมัยนั้น เป็นคนหางบประมาณ จากที่ต่างๆ 10.นายจรินทร์ ก๊กใหญ่ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้น เป็นคนที่มีความรู้ทางศาสนาระดับต้นๆ 11.นายแหม๊ะ ก๊กใหญ่ เป็นคนให้กำลังใจ ช่วยสนับสนุนในการหางบประมาณ 12.นายแดง หนักแน่น เป็นคนให้ความสนับสนุนตลอดไป
 
13.นายเสบ หนักแน่น เป็นคนที่ขยันหางบประมาณ 14.นายหมาดนุ้ย ก๊กใหญ่ เป็นคนเข้าใจงานก่อสร้าง งานไม้ 15.นายอ้น สาหัน เป็นบุคคลที่ชอบใช้แรงงาน 16.นายหำด๊ะ ชายพ่อ เป็นคนที่ชอบหางบประมาณ 17.นายแหม๊ะ วะเจดีย์ เป็นบุคคลที่น่ายกย่อง พูดจริง ทำจริง ทำงานประณีตฝีมือเยี่ยม เป็นคนมีความสามารถในการอ่านอัลกุรอ่านเสียงไพเราะ 18.นายบาวยาว ชายพ่อ เป็นที่พูดเสียงดัง ตรงไปตรงมา เป็นคนที่น่านับถือ ช่วยเหลือได้ทุกงาน 19.นายใบ หนักแน่น เป็นคนที่ถนัดในการตีกลองบอกเวลาละหมาด 20.นายส้อแหล๊ะ วะเจดีย์ เป็นบุคคลที่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น และเป็นเบื้องหลังที่คอยติดตามเพื่อประสานงานให้ลุล่วง 21.นายโหยบ ปานะ ผู้อาวุโส มีความรู้ทางศาสนา เป็นบุคคลที่เสียสละทรัพย์สินในทางศาสนา และช่วยหางบประมาณจุนเจือมาตลอด เวลาผ่านไปประมาณปีเศษมัสยิดได้ก่อสร้างเสร็จ
 
และเริ่มเปิดดำเนินการเป็นทางการในการประกอบศาสนากิจขึ้น เป็นการถาวร จึงได้คัดเลือกคณะกรรมการมัสยิดขึ้นมาบริหาร และตั้งชื่อมัสยิดว่า “มัสยิดสามัคคีพัฒนาบ้านโล๊ะบาหรา” คณะกรรมการมัสยิดสามัคคีบ้านโล๊ะบาหรา มีจำนวน 15 คนมีรายชื่อดังต่อไปนี้ นายแหม๊ะวะเจดีย์ อีหม่าม ตำแหน่งประธาน นายจรินทร์ ก๊กใหญ่ บิหลั่น รองประธาน
 
นายส้อแหล๊ะ วะเจดีย์ คอเต็บ รองประธาน นายแอ กสิคุณ นายทะเบียน นายหมาดสาดทิ้งอีด ปฏิคม นายห้าสัน เชี่ยวชาญเลขานุการ นายเสบ หนักแน่น รองปฏิคม นายหมาดดี หนักแน่น เหรัญญิก นายย่าเหล่ กสิคุณ ฝ่ายปกครอง นายบาว ก๊กใหญ่ ฝ่ายอาคารสถานที่ นายบาวนุ้ย ก๊กใหญ่ รองฝ่ายอาคารสถานที่ นายแหม๊ะ ก๊กใหญ่ กรรมการ นายหำด๊ะ ชายพ่อ กรรมการ นายไบ หนักแน่น กรรมการ นายแดงหนักแน่น กรรมการ นายโหยบปานะ กรรมการ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2514 เมื่อปี พ.ศ. 2535 ได้มีการซื้อที่ดินเพิ่มอีก 1 ไร่ รวมที่ดินมัสยิดทั้งหมด 2-1-50 ไร่
โทร โทร: 075684415
แผนที่ มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา แผนที่มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา
มัสยิด กลุ่ม: มัสยิด
คำค้น คำค้น: มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(1)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(7)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(1)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(2)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(1)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(3)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(1)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(1)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(6)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(5)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(2)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(3)

น้ำตก น้ำตก(12)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(3)

ถ้ำ ถ้ำ(20)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(2)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(36)

หมู่เกาะ หมู่เกาะ(23)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(8)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(1)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(1)