วัดทุ่งสุน

วัดทุ่งสุน

วัดทุ่งสุน

ประชากร จำนวน: 612 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดทุ่งสุน วิสุงคามสีมา ได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 ประกาศตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2532 รับวิสุงคามสีมา วันที่ 20 พฤษภาคม 2548 เป็นวัดราษฏร์
 
อยู่ติดกับถนนสาย น่าน – ทุ่งช้าง ห่างจากวัดศรีดอนชัย งอบ ประมาณ 2 กิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง 8 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 6 ไร่ -งาน 7 ตาราวา มีเอกสารสิทธิ์ น.ส 3 ก. หมายเลขที่ 125 - เป็นวัดในท้องถิ่นกันดาร
 
มีเสนาสนะสถานดังนี้ 1. อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2517 กว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างด้วย ก่ออิฐถือปูน 2. กุฏิ สร้างเมื่อ พ.ศ.2516 กว้าง 8.50 เมตร ยาว 10.20 เมตร สร้างด้วย ไม้ทรงสูง
 
3. ศาลาเอนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536 กว้าง 6 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างด้วยอิฐถือปูน 4. ห้องสุขา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526 กว้าง 5 เมตร ยาว 7 เมตร 2 ที่นั่ง สร้างด้วยก่ออิฐถือปูน 5. รั้วกำแพงวัด ก่อเมื่อ พ.ศ. 2520 กว้าง 31 เมตร ยาว 95 เมตรสร้างด้วยก่ออิฐถือปูน 6. อื่น ๆ หอกลอง 1 หลัง บ่อน้ำ 1 แห่ง
 
วัดทุ่งสุน ตั้งอยู่เนินเขาทางทิศเหนือของหมู่บ้าน บนฝั่งน้ำสุน ใกล้กับ “ป๋างน้ำสุน ”(น้ำบ่อทรายที่ชาวบ้านและคนเดินทางมาตักกินเป็นประจำ) ในสมัยก่อนชาวบ้านทุ่งสุนไปทำบุญที่วัดศรีดอนชัยร่วมกับชาวบ้านงอบ แต่มาในช่วงปี พ.ศ. 2510 - 2516 บ้านเมืองมีปัญหาเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ชาวบ้านจะไปวัดในวันพระตอนเช้ามืด ก็กลัวถูกจับ
 
ดังนั้น เมื่อ พ.ศ. 2516 นายธรรมสอน อินยา หลังจากเกษียนอายุจากการเป็นกำนันแล้ว จึงชวน นายสม คำรังษี นายคำ มะโนขัติ นายประเสริฐ ขัติยะ นายปั๋น คำรังษี นายมอญ เทพจันตา นายผาย คำรังษี และนางขัน เทพจันตา ประชุมชาวบ้านเสนอสร้างวัดประจำหมู่บ้าน ชาวบ้านเกือบทุกคนเห็นชอบ
 
จึงได้เริ่ม ช่วยกันหาทุน เช่น ใครทำไร่ / ทำนา จะจ้างคนงาน ทางหมู่บ้านก็ช่วยกันไปทำทั้งหมู่บ้าน แล้วนำเงินค่าจ้างนั้นมาเป็นทุนก่อสร้างวิหาร (งานแรกได้แก่การไปรับเหมาถางสวนของ พ.ต.ท.นอบ อินทะชาติ ได้เงินมา 1,000 บาท)
 
และทำไร่ฝ้ายกองกลาง เมื่อขายฝ้ายได้ก็นำมารวมกับกองทุน นอกจากนั้นวัสดุการก่อสร้าง ที่พอหาได้ / ทำได้ เช่นไม้ / อิฐ ชาวบ้านก็ช่วยกันทำเองทั้งสิ้น พ.ศ. 2517 ก็เริ่มดำเนินการก่อสร้างในที่ดินจำนวน 6 ไร่ ที่มีผู้บริจาค คือ นายธรรมสอน-นางเกษี อินยา, นางบัวหลี เทพจันตา, ป้านวล, ป้าขัน โดยจ้างนายเสมอ คำรังษี เป็นสล่า (ช่าง)
 
การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2518 สมัยนายสม คำรังษี เป็นผู้ใหญ่บ้าน จากนั้นก็ได้ทำเรื่องขออนุญาตตั้งวัดเป็นทางการจากกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ และไปนิมนต์หลวงพ่อล้อ จากวัดปรางค์ อ.ปัว มาจำพรรษาที่วัด นับเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก และนายธรรมสอน อินยา เป็นมัคนายก (อาจารย์วัด) ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดจนถึงปัจจุบัน ส่วนเจ้าอาวาสนั้น เปลี่ยนไปมาหลายรูป รูปที่อยู่ได้นาน คือ พระคำปัน ปิยสีโร รูปปัจจุบัน ( 2548)
 
ทางวัดก็ได้รับหนังสือประกาศ อนุญาตให้ตั้งวัดทุ่งสุน ได้ ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2532 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2548 กำหนดเขต กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 122 ตอนที่ 58 ง วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
แผนที่ วัดทุ่งสุน แผนที่วัดทุ่งสุน
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดทุ่งสุน
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(6)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(4)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(6)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(1)

อาร์ตแกลเลอรี่ อาร์ตแกลเลอรี่(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(68/402)

โบสถ์ โบสถ์(1)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(18)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(2)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(13)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(1)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(9)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(5)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(16)

น้ำตก น้ำตก(28)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(1)

ถ้ำ ถ้ำ(11)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(11)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(4)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(2)