วัดม่วงใหม่

วัดม่วงใหม่

วัดม่วงใหม่

ประชากร จำนวน: 1025 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดม่วงใหม่ ที่ 3 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2415 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2462
 
วัดม่วงใหม่ แต่เดิมตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ในปัจจุบัน ด้วยเหตุผลใดไม่ปรากฎวัดจึงย้านมาตั้งที่วัดม่วงใหม่ในปัจจุบัน ย้ายมาในปี พ.ศ. 2415 หรือ จ.ศ. 1234 ตามหลักฐานที่เขียนไว้ข้างหีบพระไตรปิฎก (หีบธรรม)
 
และที่เขียนไว้ใต้ฐานพระพุทธรูป ครั้งแรกที่พระอธิการพิชัย อภิปุญโญ เป็นเจ้าอาวาส หลักจากมรณภาพลงก็มีพะยานะหรือ บานภิกขุ (ครูบายานะ) เป็นเจ้าอาวาสสืบต่อมา
 
ในปี พ.ศ. 2458 หรือ จ.ศ. 1277 ได้บูรณะพระวิหารขึ้นใหม่ตามหลักฐานที่เขียนไว้ข้างกระดิ่งที่แขวนอยู่ที่ช่อฟ้าใบระกาของพระวิหารหลังปัจจุบัน และยังบอกอีกว่ามีการฉลองวัดเป็นการใหญ่ มีเจ้าอุตรการ ซึ่งเป็นข้าราชการภายในของเจ้าผู้ครองเมืองน่านมาเป็นประธานในการฉลองพระวิหาร
 
วัดม่วงใหม่ พอถึง พ.ศ. 2462 ได้สร้างพระอุโบสถ์ ได้รับวิสุคามสีมา ได้ฝังลูกนิมิต และได้ฉลองพระอุโบสถในปีนั้นด้วย
แผนที่ วัดม่วงใหม่ แผนที่วัดม่วงใหม่
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดม่วงใหม่
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(6)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(4)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(6)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(1)

อาร์ตแกลเลอรี่ อาร์ตแกลเลอรี่(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(68/402)

โบสถ์ โบสถ์(1)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(18)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(2)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(13)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(1)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(9)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(5)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(16)

น้ำตก น้ำตก(28)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(1)

ถ้ำ ถ้ำ(11)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(11)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(4)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(2)