วัดกู่ป่าลาน

วัดกู่ป่าลาน

วัดกู่ป่าลาน

ประชากร จำนวน: 329 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวลำพูน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดกู่ป่าลาน เลขที่ 196 หมู่ 8 บ้านศรีดอนชัย ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน รหัสไปษณีย์ 51180 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด เมื่อ พ.ศ. 2525 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2533 พระครูประภัศร์วรการ เตชวโร เจ้าอาวาสวัดกู่ป่าลาน
 
วัดกู่ป่าลาน ซึ่งเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดในอำเภอบ้านธิ ทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อสมัยพระยามังรายยึดนครหริภุญชัยได้แล้ว ได้เวนเมืองหริภุญชัยให้อ้ายฟ้าปกครองเป็น "ขุนฟ้า"
 
ส่วนพระยามังรายเสด็จไปสร้างเมืองใหม่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครหริภุญชัยเรียกว่า ทับทานแซ่ (หรือทับบ้านแช่พล) หลังการตีนครหริภุญชัยได้แล้วนักโบราณคดี และนักวิชาการส่วนมากมักจะข้ามเลยไปกล่าวถึงการสร้างเวียงกุงกามเลย
 
ก่อนที่จะย้ายไปตั้งมั่นเป็นการถาวรที่เวียงเชียงใหม่ในปัจจุบัน ความจริงแล้วเมืองที่พระยามังรายสร้างหลังจากตีนครหริภุญชัยได้เป็นแห่งแรกนั้นอยู่บริเวณที่ราบลุ่มดอยเวียงมีลำน้ำแม่กวงไหลผ่าน ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
 
พื้นที่บริเวณนี้มีแหล่งศิลปกรรมสมัยล้านนา ยุคแรกหลงเหลือกระจัดกระจายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า คือ "กู่เรือง" หรือที่เรียกในภาษาท้องถิ่นว่า "กู่เฮือง" และ "กู่ป่าลาน" พระยามังรายประทับอยู่ที่เมืองใหม่แห่งนี้ได้ไม่นานก็เกิดอุทกภัยอย่างหนัก
 
ดังข้อความปรากฏในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ว่า "อยู่ลูนได้ 2 ปี ถึงปีก่าเม็ด ศักราชได้ 645 ตัว เจ้าพระยามังรายปลงบ้านเวนเมืองหื้อขุนฟ้ากินเมืองลำพูน แล้วก็ย้ายไปสร้างเมืองแห่งหนึ่ง ว่าจักสร้างเวียงอยู่ตังยาวเรือนมากนัก เจ้าพระยามังรายหื้อขุดแม่น้ำผ่าบ้าน
 
หื้อเป้นที่ตกท่าแห่งคนทั้งหลาย ลวดเรียกแม่น้ำแจวนั้นแลมีภายหนอีสานแห่งเมืองลำพูนอยู่ที่นั้นได้ 3 ปี น้ำท่วมเมืองกลางวษา ช้างม้าวัวควายที่อยู่มิได้" พระองค์จึงย้ายไปสร้างเมืองใหม่ที่ "เวียงกุงกาม" ในปีจุลศักราช 648 (พ.ศ.1829)
 
ก่อนที่จะย้ายหนีอุทกภัยไปตั้งเมืองใหม่อีกครั้งเป็นถาวรที่ เชิงดอยสุเทพ คือ เมืองเชียงใหม่ปัจจุบันนี้ นับแต่นั้นมานครหริภุญชัยก็ถูกผนวกให้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาไทกู่ป่าลาน หรือ กู่เฮือง อยู่ในหมู่บ้านศรีดอนชัย ตำบลบ้านธิ
 
เป็นสถูปเจดีย์ศิลปะแบบล้านนาขนาดเล็ก เหนือองค์เจดีย์ทั้งสี่ด้านทำเป็นซุ้มโขง แบบกระจังหน้านาง ประดับปูนปั้นเป็นลายเครือเถาที่อ่อนช้อยสวยงาม ใต้ซุ้มทั้งสี่ด้านมีลายปูนปั้นประดับด้วยลายที่ไม่ซ้ำกัน
 
ด้านตะวันออกเป็นรูปธรรมจักรด้านนี้เป็นซุ้มโล่งเข้าไปในองค์เจดีย์ ส่วนอีก 3 ด้าน ทำเป็นผนังเรียบ ภายในองค์เจดีย์สันนิษฐานว่าใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ผนังในซุ้มด้านเหนือเป็นรูปนกยูง ส่วนซุ้มด้านใต้
 
และด้านตะวันตกนั้น ลายกะเทาะไม่หลงเหลือให้เห็นแล้ว ลายปูนปั้นปรปะดับกู่ป่าลาน มีลักษณะคล้ายกับลายปูนปั้นที่ประดับเจดีย์วัดบุพพาราม หรือ วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่
 
แสดงให้เห็นว่าโบราณสถานที่พบในเขตอำเภอบ้านธินี้กับเจดีย์วัดเจ็ดยอดเป็นศิลปกรรมล้านนาร่วมสมัยกันพ.ศ. 2520 ราษฎรบ้านศรีดอนชัย จึงได้พร้อมใจกันบูรณะวัดร้าง กู่ป่าลาน ขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์จำพรรษา ได้อาราธนาพระวัชระ เตชวโร จากวัดป่าตาล มาเป็นผู้บูรณะวัดร้างกู่ป่าลาน
โทร โทร: 053983149
แผนที่ วัดกู่ป่าลาน แผนที่วัดกู่ป่าลาน
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดกู่ป่าลาน
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(2)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(8)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(2)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(3)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(1)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(91/383)

มัสยิด มัสยิด(1)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(7)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(1)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(13)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(3)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(2)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(1)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(13)

น้ำตก น้ำตก(3)

ถ้ำ ถ้ำ(4)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(1)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(2)