วัดบางบอน

วัดบางบอน

วัดบางบอน

ประชากร จำนวน: 2529 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบางบอน ก่อนปี พ.ศ. 2453 ท้องที่ในแขวงบางบอนใต้ (ชื่อเรียกในสมัยนั้น) ไม่มีวัดมีแต่ชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธศาสนา อาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่กันเป็นชุมชนแล้ว แม้จะยังไม่หนาแน่นนัก เนื่องจากวัดเป็นศูนย์กลางของสังคมไทย ที่นับถือพระพุทธศาสนา มาตั้งแต่อดีต เป็นเหตุให้ชาวบางบอนใต้ประสบปัญหามาก เมื่อจะบำเพ็ญกุศลที่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุสงฆ์ ทั้งในยมปกติและยามเทศกาล เป็นเหตุให้ชาวบางบอนใต้
 
ผู้สร้างวัดบางบอน หรือ (วัดใหม่ตาเฉยบางบอนใต้) ขณะนั้น ชาวบางบอนใต้ นำโดย ปู่เฉย ย่ากัน เปียธัญญา พร้อมด้วยเพื่อนบ้าน ได้ขวนขวาย ชักชวนกันสร้างเป็นเพิงไม้ปูพื้นด้วยไม้กระดานไว้ ณ ที่ตั้งวัดบางบอนนี้ ซึ่งเดิมเป็นที่อยู่ของตน  แต่ได้ย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่ตั้งวัดบางบอนปัจจุบัน ถึงเวลาราชการ เช่น ตรุษสงกรานต์  เป็นต้น ปู่เฉยก็จะไปนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จากวัดอัปสรสวรรค์ (วัดหมู) อ. ภาษีเจริญ จ. ธนบุรี ซึ่งมีพระภิกษุเจริญ อุปติสโส เป็นหัวหน้าไปร่วมพิธี เพื่อให้ชาวบางบอนใต้ร่วมกันบำเพ็ญกุศล เป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญโดยทั่วกัน กิจกรรมดังกล่าวนี้ได้ดำเนินไปประมาณ 2 – 3 ปี
 
ปี พ.ศ. 2453 ปู่เฉย ย่ากัน เปียปัญญา ได้บริจาคที่ดิน ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งบ้านเรือนเดิมของตน (ที่ตั้งวัดบางบอนในปัจจุบัน) มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่เศษให้สร้างเป็นวัดอุทิศไว้ในพระพุทธศาสนา พร้อมได้ถวายเรือนอีก 2 หลัง ให้รื้อไปสร้างเป็นกุฏิที่พำนักสงฆ์ โดยได้นิมนต์ พระสมุห์เจริญ  อุปติสโส จากวัดอัปสรสวรรค์ ( วัดหมู ) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง และได้ตั้งชื่อสำนักสงฆ์นี้ว่า “วัดใหม่ตาเฉยบางบอนใต้”
 
เมื่อสร้างวัดใหม่ตาเฉยบางบอนใต้ นายบุญ ชาวบางบอนใต้นี้ อยู่ในวัยชรามากแล้ว ได้มีศัทธาปสาทะ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ และธรรมุเทศาจารย์ เจ้าคณะแขวงล่าง อำเภอบางขุนเทียน ในสมัยนั้น ได้แต่งตั้งพระภิกษุบุญ (ไม่ทราบฉายา) ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ขณะเดียวกัน ปู้เฉย ย่ากัน เปียธัญญา ได้สร้างอุโบสถเป็นอาคารไม้ถวาย อยู่กันคนละฝั่งลำกระโดงสาธารณประโยชน์ตรงข้ามกับอุโบสถหลังเก่า ด้านทิศตะวันออก แต่เมื่อพระภิกษุบุญ เป็นเจ้าอาวาสได้ไม่กี่พรรษาก็มรณภาพ
 
ต่อมาเจ้าคณะแขวงล่าง ได้ตั้งให้พระภิกษุพุ่ม (ไม่ทราบฉายา และนามสกุล) ซึ่งเป็นชาวบางบอนใต้ อุปสมบทเมื่อวัยชราแล้ว เป็นเจ้าอาวาส ระยะนี้ทางวัด มีกุฏิ สำหรับเป็นที่พำนักพระภิกษุและสามเณรประมาณ 5 หลัง ช่วงที่พระภิกษุพุ่มชรามากนั้น พระภิกษุศิริ สิริปญโญ ได้ย้ายจากวัดแถวมหาชัย มาอยู่ที่วัดใหม่ตาเฉย จึงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวัด
 
การสร้างอุโบสถหลังใหม่ พ.ศ. 2459 พระภิกษุศิริ  สิริปญโญ ได้ดำริสร้างอุโบสถหลังใหม่ให้ถาวรแทนอุโบสถหลังแรกที่ปู่เฉยได้สร้างไว้จึงได้ปรึกษากับหลวงโลกบาล ซึ่งเป็นนายอำเภอในสมัยนั้น หลวงโลกบาลได้ไปตรวจสอบสถานที่สร้างอุโบสถหลังใหม่แทนอุโบสถอาคารไม้ ซึ่งตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับอุโบสถหลังเก่าในปัจจุบันทางทิศตะวันออกมีลำกระโดงสาธารณประโยชน์คั่นอยู่กลาง
 
แต่มีปัญหาเรื่องที่ดิน เพราะเป็นที่ดิน ของนายมี นางกลีบ นิลอ่อน หลวงโลกบาลจึงให้ทางวัด สร้างอุโบสถหลังใหม่นี้ในที่ดินของวัดตรงที่สร้างอุโบสถหลังเก่าปัจจุบันนี้
 
ปี พ.ศ. 2459 หลวงโลกบาล ได้เป็นเจ้าภาพดำเนินการก่อสร้างอุโบสถถาวรหลังใหม่ให้วัดใหม่ตาเฉยบางบอนใต้โดยลำพัง และได้สร้างพระพุทธปฏิมาประธานซึ่งมีพระนามว่า
 
“พระบรมศรีสุคต อุดมพรตชินกูล พุทธบรมบพิธ” (พุทโธ) แต่ชาวบ้านเรียกพระนามท่านว่า “หลวงพ่อเกษร” เพราะผู้สร้างให้ช่างจำลองแบบพิมพ์ของหลวงพ่อเกษรวัดท่าพระ ต.ท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.ธนบุรี จึงนิยมเรียกชื่อเดิมของท่าน พระพุทธปฏิมาองค์นี้ เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ศิลปสุโขทัย หน้าตักกว้าง 55 นิ้ว สูง 72 นิ้ว
 
ฐานทำเป็นรูปบัวคว่ำบัวหงาย ที่ฐานด้านหน้ามีจารึกเป็นอักษรขอมว่า “พระพุทธศักราช 2459” หลวงโลกบาลได้จัดพิธีเททองหล่อขึ้น ณ วัดราชโอรสาราม โดยมีพระภาวนโกศล (เอี่ยม) วัดหนัง ซึ่งชาวบ้านนิยมเรียกท่านว่า หลวงปู่เฒ่า เป็นประธานเททองหล่อพระพุทธรูปนี้ ต่อมาได้อัญเชิญพระพุทธรูปดังกล่าว นี้ลงเรือนำไปประดิษฐานเป็นพระพุทธปฏิมาประธานไว้ประจำอุโบสถวัดใหม่ตาเฉยบางบอนใต้ เมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2460
 
อนึ่ง วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 6 ได้พระราชทานวิสุงคามสีมาให้แก่วัดบางบอนใต้ ดังมีประกาศไว้ดังนี้
 
มีพระราชโองการ ประกาศไว้แก่ชนทั้งปวงว่า ที่เขตพระอุโบสถ วัดบางบอนใต้ ตำบลบางบอนใต้ ท้องที่อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี โดยยาว 2 เส้น 10 วา กว้าง 1 เส้น 10 วา พระธรรมเทศาจารย์ เจ้าคณะแขวงล่าง จังหวัดธนบุรี ได้ให้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอเป็นที่วิสุงคามสิมา พระเจ้าแผ่นดินสยามได้ทรงยินดีอนุโมทนาอนุญาตแล้วโปรดให้กระทรวงนครบาลปักกำหนดให้ตามประสงค์ ทรงพระราชอุทิศที่นั้นให้เป็นที่วิสุงคามสิมา ยกเป็นแผนกหนึ่งต่างหาก เป็นที่สำหรับพระสงฆ์ มาแต่จาตุทิศทั้งสี่ ทำสังฆกรรมมีอุโบสถกรรมเป็นต้น
 
พระราชทานตั้งแต่ ณ วันที่ 4 มิถุนายน รัตนโกสินทรศก 136 พระพุทธศาสนายุกาล 2460 เปนวันที่ 2398 ในรัชกาลปัจจุบัน 
โทร โทร: 024052149
มือถือ มือถือ: 0874973454
แฟกซ์ แฟกซ์: 028922876
แผนที่ วัดบางบอน แผนที่วัดบางบอน
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดบางบอนวัดใหม่ตาเฉยบางบอนใต้
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(430)

https://www.lovethailand.org/อ.พระนคร(24)

https://www.lovethailand.org/อ.ดุสิต(17)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองสาน(7)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเตย(3)

https://www.lovethailand.org/อ.จตุจักร(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอนเมือง(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ตลิ่งชัน(26)

https://www.lovethailand.org/อ.ธนบุรี(23)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกอกน้อย(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกอกใหญ่(13)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกะปิ(5)

https://www.lovethailand.org/อ.บางขุนเทียน(15)

https://www.lovethailand.org/อ.บางเขน(3)

https://www.lovethailand.org/อ.บางคอแหลม(10)

https://www.lovethailand.org/อ.บางซื่อ(9)

https://www.lovethailand.org/อ.บางพลัด(23)

https://www.lovethailand.org/อ.บางรัก(6)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(16)

https://www.lovethailand.org/อ.บึงกุ่ม(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ประเวศ(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ปทุมวัน(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.พญาไท(1)

https://www.lovethailand.org/อ.พระโขนง(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ภาษีเจริญ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.มีนบุรี(7)

https://www.lovethailand.org/อ.ยานนาวา(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ราชเทวี(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ราษฎร์บูรณะ(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ลาดกระบัง(13)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองจอก(16)

https://www.lovethailand.org/อ.ลาดพร้าว(4)

https://www.lovethailand.org/อ.สาทร(4)

https://www.lovethailand.org/อ.สัมพันธวงศ์(12)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองแขม(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ห้วยขวาง(3)

https://www.lovethailand.org/อ.สวนหลวง(7)

https://www.lovethailand.org/อ.ดินแดง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.หลักสี่(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สายไหม(8)

https://www.lovethailand.org/อ.คันนายาว(2)

https://www.lovethailand.org/อ.วังทองหลาง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองสามวา(10)

https://www.lovethailand.org/อ.วัฒนา(2)

https://www.lovethailand.org/อ.บางนา(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ทวีวัฒนา(3)

https://www.lovethailand.org/อ.บางแค(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งครุ(4)

https://www.lovethailand.org/อ.บางบอน(3)