มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประชากร จำนวน: 1770 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ชื่อเดิม มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
 
เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในกำกับของกรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นสถาบันอุดมศึกษาห้องถิ่นแห่งแรกของประเทศไทย ได้รับพระราชทานนามว่า มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย และดร.พิจิตต รัตตกุล เป็นอธิการบดี
 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาเมือง มีพันธกิจหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหาร การจัดการเมือง การปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและกีฬา การบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลและการพัฒนาโดยยึดหลัก ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีความเป็นสากลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: www.nmu.ac.th
โทร โทร: 022443846-7
แผนที่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แผนที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
มหาวิทยาลัย หมวดหมู่: มหาวิทยาลัย
คำค้น คำค้น: มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ(7)

https://www.lovethailand.org/อ.ดุสิต(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกอกน้อย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บางซื่อ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ปทุมวัน(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ราชเทวี(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ลาดกระบัง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งครุ(1)