มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท

ประชากร จำนวน: 1529 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท ได้เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ทำงานแล้ว ส่วนหนึ่งต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ พัฒนาศักยภาพของตนเองและเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต แต่ก็มีอุปสรรคจากภาระการทำงานและมีความกังวลว่าถ้าเรียนกับรุ่นเด็กจะพบ ปัญหาความแตกต่างระหว่างวัยและประสบการณ์ ประกอบกับสภาพการจราจรของกรุงเทพฯ ไม่เอื้ออำนวยในการเดินทางไปศึกษายังมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนระดับปริญญาโท
 
ภาคค่ำที่อยู่ห่างใจกลางเมืองออกไป บุคคลเหล่านี้จึงขาดโอกาสในการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยศรีปทุมพิจารณาเห็นว่า มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาสร้างทรัพยากรบุคคลให้แก่ประเทศชาติ และมหาวิทยาลัยเองก็มีศักยภาพเพียงพอในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทได้อย่างดี จากประสบการณ์ที่ได้จัดการศึกษาระดับดังกล่าวที่บางเขนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ดังนั้นเพื่อสนองความต้องการของผู้ประสงค์จะศึกษาต่อ และช่วยขจัดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
 
มหาวิทยาลัยจึงได้เปิดหลักสูตรปริญญาโท สำหรับนักบริหาร จำนวน 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร โดยเลือกอาคารเอ็กซิม (อาคารบุญผ่องเดิม) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท ได้ย้ายมาเปิดดำเนินการที่ อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 17 และชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ตรงข้ามสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และสถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า) โทรศัพท์ 02 298 0181-3 โทรสาร 02 298 0185 ผู้ที่เข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท มีทั้งข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ แพทย์ วิศวกร สถาปนิก ผู้จัดการบริษัท รวมทั้งเจ้าของธุรกิจต่างๆ ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท เป็นอาคารที่ทันสมัยมีการจัดการและการบริหารอย่างดี อยู่ย่านกลางเมือง การคมนาคมสะดวก เพราะทางขึ้นลงทางด่วนหลายทาง มีสถานีรถไฟฟ้าผ่าน ฉะนั้นจึงจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ในด้านอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้จัดอาจารย์ที่เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียง จากสถาบันการศึกษาภาครัฐ และองค์กรธุรกิจเป็นอาจารย์พิเศษ
 
ในบางรายวิชามีอาจารย์บรรยายพิเศษ 3-4 ท่าน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 1 ท่าน เพราะมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าการเรียนในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท มีจำนวนวิชาไม่มากนัก ถ้าจัดอาจารย์ที่มีความสามารถในแต่ละเรื่องของวิชานั้นมาสอนก็จะทำให้ นักศึกษาได้รับประโยชน์มากขึ้น นอกเหนือจากนั้นมหาวิทยาลัยยังจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในลักษณะการบรรยายพิเศษ ทัศนศึกษา การสัมมนา และการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาอีกด้วย
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท ปัจจุบันวิทยาคารพญาไท จัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท ดังนี้
 
หลักสูตรปริญญาเอก มี 1 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Ph.D.PA.) และหลักสูตรปริญญาโท มี 5 หลักสูตร ดังนี้
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร (Executive M.B.A.), หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (M.S. HRM.), หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร (M.S.FM.), หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง (M.S.CM.), หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ (LL.M.)
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: www.phayathai.spu.ac.th
โทร โทร: 022980181-3
แฟกซ์ แฟกซ์: 022980185
แผนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท แผนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท
มหาวิทยาลัย หมวดหมู่: มหาวิทยาลัย
คำค้น คำค้น: มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเอกชน(24)

https://www.lovethailand.org/อ.ดุสิต(1)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเตย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.จตุจักร(2)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกะปิ(2)

https://www.lovethailand.org/อ.บางเขน(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ประเวศ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ปทุมวัน(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.พญาไท(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ภาษีเจริญ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.มีนบุรี(1)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองจอก(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สาทร(1)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองแขม(2)

https://www.lovethailand.org/อ.สวนหลวง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ดินแดง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สายไหม(1)

https://www.lovethailand.org/อ.วังทองหลาง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บางนา(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ทวีวัฒนา(1)