มหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเกริก

ประชากร จำนวน: 1500 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

ประวัติมหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกริก ได้เปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกที่อาคาร ก ราชดำเนิน เมื่อปี พ.ศ. 2495 โดย ท่านอาจารย์ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ (พ.ศ. 2458-2521) ซึ่งเป็นนักการศึกษาผู้มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่านอาจารย์เกริกได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการศึกษา จากมหาวิทยาลัย David & Elkins สหรัฐอเมริกา
 
สำหรับจุดมุ่งหมายในการตั้งมหาวิทยาลัยฯในระยะแรกนั้น เพื่อดำเนินการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ แต่เพียงอย่างเดียวเนื่องจากท่านเป็นผู้มีความสามารถเป็นพิเศษในด้านภาษาอังกฤษ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและ ประสบการณ์จากการทำงานนับได้ว่าท่านเป็นคนไทยคนแรกที่นำการสอนภาษาอังกฤษสมัยใหม่ ซึ่งมุ่งให้นักศึกษาได้มี ความรู้ในหลักภาษาและสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนชื่อของสถาบันฯ ตามที่ทางการ อนุญาตในขณะ นั้นคือ "โรงเรียนภาษาและวิชาชีพ" แต่คนทั้งหลายรู้จักชื่อโรงเรียนของท่านในนามโรงเรียนอาจารย์เกริกตลอดมา
 
พ.ศ. 2504 ท่านได้เริ่มจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในแผนกบริหารธุรกิจและการเลขานุการ ซึ่งกำหนดรับนักเรียนที่จบ ม.ศ.5 (ม.8) เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 3 ปี (Diploma)
 
พ.ศ. 2507 ท่านได้เริ่มจัดหลักสูตรอีกระดับหนึ่ง โดยรับนักเรียนที่จบ ม.ศ.3 หรือ ม.6 (ในปัจจุบันเรียกว่า "ม.3") เข้า ศึกษาต่อในหลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นสูง
 
พ.ศ. 2508 โรงเรียนภาษาและวิชาชีพได้ย้ายไปดำเนินการที่ ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเกริกวิทยาลัย"
 
พ.ศ. 2512 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดตั้งวิทยาลัยเอกชนซึ่งอนุญาตให้ภาคเอกชนจัดการ ศึกษาในระดับ อุดมศึกษาโรงเรียนเกริกวิทยาลัยจึงได้ยื่นเรื่องขอจัดตั้งเป็นวิทยาลัยเอกชนเปิดดำเนินการสอนใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยเกริก" ซึ่งมีการบริหารงานที่แยกจากโรงเรียนเกริกวิทยาลัย
 
เกริกวิทยาลัย ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งวิทยาลัยเอกชนได้ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2509 ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มของวิทยาลัยเอกชนกลุ่มแรกในประเทศไทยและในปีเดียวกันนั้นเอง วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์
 
พ.ศ. 2516 ปริญญาของมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้รับการรับรองมาตรฐาน มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่า มหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ โดยเหตุที่วิทยาลัยเกริกมีความต้องการที่จะมุ่งเน้นในการจัดการศึกษา ด้านการจัดการเป็นหลักจึงได้รับการอนุมัติชื่อจาก ทบวงมหาวิทยาลัย ให้ยกฐานะเป็น สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2530
 
สถาบันฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในหลายสาขาวิชาและด้วยความพร้อมในทุกๆ ด้าน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538 สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก) ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยเกริก" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
โทร โทร: 025523500-9, 029705820
แฟกซ์ แฟกซ์: 025523513
แผนที่ มหาวิทยาลัยเกริก แผนที่มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัย หมวดหมู่: มหาวิทยาลัย
คำค้น คำค้น: มหาวิทยาลัยเกริก
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเอกชน(24)

https://www.lovethailand.org/อ.ดุสิต(1)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเตย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.จตุจักร(2)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกะปิ(2)

https://www.lovethailand.org/อ.บางเขน(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ประเวศ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ปทุมวัน(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.พญาไท(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ภาษีเจริญ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.มีนบุรี(1)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองจอก(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สาทร(1)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองแขม(2)

https://www.lovethailand.org/อ.สวนหลวง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ดินแดง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สายไหม(1)

https://www.lovethailand.org/อ.วังทองหลาง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บางนา(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ทวีวัฒนา(1)