มัสยิดดารุลอีบาดะห์

มัสยิดดารุลอีบาดะห์

มัสยิดดารุลอีบาดะห์

ประชากร จำนวน: 4211 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ ตั้งอยู่บนที่ดิน โต๊ะกีโก๊ะ บุญมาเลิศ และมีบุตรชื่อ โต๊ะวังโสม บุญมาเลิศ ได้สมรสกับ โต๊ะกีอะห์หมัด บุญมาเลิศ ซึ่งเป็นผู้อุทิศที่ดินเป็นที่สร้างมัสยิด เดิมเรียกว่าสุเหร่าหัวหมากน้อยเป็นอาคารเรือนไม้สัก มุงกระเบื้อง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร โดยมี โต๊ะกีโก๊ะ เป็นอิหม่ามโดยการเห็นชอบของสัปบุรุษ
 
ต่อมาเมื่อโต๊ะกีโก๊ะ เสียชีวิต สัปบุรุษจึงเห็นชอบให้ หะยีสง่า (ฮูเซ็น) บุญมาเลิศ (บุตรชายอิหม่ามอะห์หมัด) เป็นอิหม่ามแทนบิดา หะยีแม บุญมาเลิศ (บุตรเขยอิหม่ามอะห์หมัด) เป็นคอเต็บ และหะยีอะบูบาก๊าด บุญมาเลิศ (บุตรชาย) เป็นบิหลั่น ในปีเดียวกัน โต๊ะวังโสมได้อุทิศที่ดินให้กับมัสยิดอีกจากที่มีอยู่เดิมทั้งหมด ขณะนั้นยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต่อมาท่านอิหม่ามหะยีฮูเซ็น บุญมาเลิศ ได้เดินทางไปศึกษาที่นครมักกะห์ จึงได้ให้หะยีอับดุลเลาะห์ บุญมาเลิศ (หลวงภักดีราช) เป็นอิหม่ามรักษาการ 
 
สุเหร่าหัวหมากน้อย มีชุมชน(สัปบุรุษ) กว้างไกลถึงลำสาลีทางทิศใต้ ทิศเหนือถึงบางเตยล่าง (วัดใหม่) มีประชาชนมาร่วมทำละหมาดวันศุกร์เกินกว่าสี่สิบคนในทุกๆวันศุกร์ ต่อมาประชาชนโดยรอบเพิ่มมากขึ้น จึงได้แยกเป็นมัสยิดยามิอ้ลมุตตากีน (ลำสาลี) ทางทิศใต้ และแยกป็นมัสยิดยามิอุ้ลมุบตาดี (บางเตยล่าง) ทางทิศเหนือ ต่อมาเมื่อมีกฎหมายมัสยิดอิสลาม ท่านอาจารย์อิสมาแอล พ่วงศิริ (ครูแอเล็ก) กรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนคร
 
ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2492 โดยใช้ชื่อว่า “มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ (หัวหมากน้อย) ” โดยมี นายหะยีฮูเซ็น บุญมาเลิศ เป็นอิหม่าม นายหะยีแม บุญมาเลิศ เป็นคอเต็บ และนายอับดุลเลาะห์ บุญมาเลิศ (บุตรชายท่านอิหม่าม) เป็นบิ ต่อมา 14 เมษายน พ.ศ. 2541 ท่านอิหม่ามฮัจยีอะห์หมัด (ครูหวัง) บุญมาเลิศ เสียชีวิต สัปบุรุษได้ทำการแต่งตั้งให้ท่านคอเต็บ ฮัจยียูนุช บุญมาเลิศ ดำรงตำแหน่งอิหม่าม และแต่งตั้งให้ฮัจยีอัสอารี บุญมาเลิศ เป็นคอเต็บแทน 
 
มัสยิดดารุ้ลอิบดะห์ (หัวหมากน้อย) หลังเก่าเป็นอาคารไม้สัก ได้ถูกเปลี่ยนเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น โดยเริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2516 และเสร็จสมบูรณ์ประมาณ พ.ศ. 2532) สามารถรองรับผู้ละหมาดได้ประมาณหนึ่งพันคน มีอาคารสอนศาสนาสามอาคาร มีโรงเรียนสามัญที่ใช้ที่ดินของมัสยิดจัดการเรียนการสอนหนึ่งโรง คือ โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย มีหอสมุดประชาชน ศูนย์อนามัย ลานกีฬา ที่วากั๊ฟ และชุมชนสองชุมชนคือ ชุมชนวังโสม และชุมชนสามัคคีพัฒนา มีคณะกรรมการบริหารแต่ละส่วนที่อยู่ในการดูแลของคณะกรรมการบริหารมัสยิดฯ โดยมีอิหม่ามยูนุช บุญมาเลิศ คอเต็บ อาจารย์อัสอารี บุญมาเลิศ และบิหลั่นฮัจยีอิสหาก สอนเขียว เป็นที่ปรึกษา
มือถือ มือถือ: 0839841077
แผนที่ มัสยิดดารุลอีบาดะห์ แผนที่มัสยิดดารุลอีบาดะห์
มัสยิด กลุ่ม: มัสยิด
คำค้น คำค้น: มัสยิดดารุลอีบาดะห์สุเหร่าหัวหมากน้อย
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(2)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(22)

พระราชวัง พระราชวัง(13)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(9)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(52)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(2)

อาร์ตแกลเลอรี่ อาร์ตแกลเลอรี่(19)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(4)

ห้องสมุด ห้องสมุด(4)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(72/430)

โบสถ์ โบสถ์(2)

มัสยิด มัสยิด(67)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(8)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(1)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(5)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(8)

ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ(2)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(4)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(1)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(4)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(6)

สนามกีฬา สนามกีฬา(9)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(19)

สวนสนุก สวนสนุก(4)

สวนน้ำ สวนน้ำ(1)

โรงละคร โรงละคร(8)

โรงภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์(1)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(20)

สปาเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ

สปาเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ(2)