หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันทราย > ต.แม่แฝก > วัดศรีงาม


เชียงใหม่

วัดศรีงาม

วัดศรีงาม

Rating: 2.6/5 (9 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศรีงาม เลขที่ 65 หมู่ 5 บ้านศรีงาม เชียงใหม่ - พร้าว ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50290 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. 2475 ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2406
 
วัดศรีงาม สร้างวัดขึ้น มีพระซาวชิซาวจากวัดมงคลประสิทธิ์เป็น ประธานในการก่อสร้างจนปัจจุบันได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2475 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 11 เมตร ยาว 22 เมตร
 
การบริหาร และการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 7 รูป ด้านการศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอนพ.ศ. 2503 ปัจจุบันได้หยุดทำการไปแล้วและมีที่ทำการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จนถึงปัจจุบัน

มือถือ : 0898555679

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดศรีงาม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)