หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่วาง > ต.ดอนเปา > วัดรังษีสุทธาราม


เชียงใหม่

วัดรังษีสุทธาราม

วัดรังษีสุทธาราม

Rating: 4.3/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดรังษีสุทธาราม ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 64 หมู่ 2 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เดิม ตำบลบ้านกาด ขึ้นกับอำเภอสันป่าตอง จากนั้นแยกออกมาเป็นกิ่งอำเภอแม่วาง ปี 2533 และเปิดทำการเป็นอำเภอแม่วางเมื่อ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2538 นาย สุวัฒน์ ไทยศรีวิชัย เป็นนายอำเภอแม่วางคนแรก
 
การปกครองวัดสังกัดพระ คณะสงฆ์มหานิกาย เดิมมีชื่อว่า วัดเหล่าป่าฝาง เพราะตั้งอยู่ในบ้านเหล่าป่าไม้ฝาง ภายหลังได้เปลี่ยนเป็นวัดรังสีสุทธาราม เหตุที่ตั้งวัดก็คือในสมัยนั้นบ้านเหล่าป่าฝางก็ตั้งมานานแล้วและเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ไม่มีวัดประจำหมู่บ้าน
 
ชาวบ้านได้ไปทำบุญกันที่วัดสันคะยอม (ปัจจุบันเป็นวัดร้าง) ติดกับโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม มีหมู่บ้านที่ไปทำบุญประจำคือ บ้านเหล่าป่าฝาง บ้านดอนเปา และบ้านสันโป่ง วัดสันคะยอมซึ่งเป็นวัดใหญ่ในสังฆมลฑณ สังฆราชฝ่ายเหนือ เมื่อประมาณปี พ.ศ.2450 ท่านเจ้าอาวาส พระธรรมทินได้มรณภาพลง พระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ ก็อยู่กันมาได้ไม่กี่ปี
 
เมื่อขาดผู้ปกครองก็แยกสร้างไปสร้างวัดในหมู่บ้านของใครของมันแต่ละหมู่บ้าน ในปี พ.ศ.2457 ทางวัดรังสีสุทธารามมีพระบุญทา มหาวัน (ครูบามหาวัน) และพระเมธา สเมโธ ได้มาเป็นผู้นำสร้างวัดในสมัยนั้น ตามที่ได้อ่านพบในธรรมที่ผู้เขียนได้จารึกไว้ว่า "ป๋างเมื่อไดปฏิบัติตุ๊เจ้ามหาวัน" สร้างเสร็จเมื่อ 2457
 
โดยแยกย้ายมาจากวัดสันคะยอมที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวาง มีเอกสราสิทธิ์ที่เป็นโฉนด เลขที่ 15611 เมื่อปี พ.ศ.2543 ได้รับเพิ่มอีก 2 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา โฉนดเลขที่ 9980 กิจกรรมที่เป็นประเพณี สงกรานต์ ที่โดดเด่นและปฏิบัติกันมามีการสรงน้ำในวัน ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 จัดเป็นประจำทุกปี

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดรังษีสุทธาราม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)